Trường THCS Trần Phú được thành lập tháng 9 năm 1997 theo Quyết định số 812/1996 QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Nam. Đến năm 1998 sát nhập trường THCS Minh Khai vào trường THCS Trần Phú theo Quyết định số 812/1998 QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Nam.

Trường THCS Trần Phú được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010 trong năm học 2003-2004, đến năm học 2008-2009 trường tiếp tục được công nhận trường chuẩn quốc gia sau 5 năm, đến năm học 2013-2014 trường tiếp tục được công nhận trường chuẩn quốc gia sau 5 năm. Từ khi thành lập đến nay trường luôn đạt danh hiệu: "Tập thể lao động xuất sắc", được nhận "Cờ thi đua" của UBND tỉnh Hà Nam và của Chính phủ, được nhận nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm học 2004-2005 trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba. Năm học 2010-2011 được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhì.

Niềm vui ngày khai trường năm học 2015 - 2016
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin nhà trường theo thông tư 36/TTBGDĐT

Thông tin về: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; Cơ sở vật chất; Chất lượng giáo dục.

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 -

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 - 2016
Xem thêm...