Tin tức/
08/01/2020

Lễ hội xuân hồng năm 2020 trường THCS Trần Phú

Tác giả: Trường THCS Trần Phú

08/01/2020

Lễ ký kết nghị định 36 CP năm 2020 trường THCS Trần Phú

Tác giả: Liên đội

10/12/2019

Tập huấn an toàn giao thông

Tác giả: Tổng phụ trách

08/12/2019

Tập huấn định hướng nghề

Tác giả: Trường THCS Trần Phú

19/11/2019

Ba công khai theo thông tư 36 năm học 2019-2020

Tác giả: Trường THCS Trần Phú

16/11/2019

Một số hình ảnh hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 của học sinh trường THCS Trần Phú, Phủ Lý, Hà Nam. Một số hình ảnh hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 của học sinh trường THCS Trần Phú, Phủ Lý, Hà Nam.

Tác giả: TPT

19/10/2019

Hội nghi CBCCVC

Tác giả: Ban CHCĐ

18/10/2019

Thư ngỏ

Tác giả: Trường THCS Trần Phú

18/10/2019

Đại hội chi đội

Tác giả: Liên đội

01/10/2019

Thực hiện công văn số 1790/SGDĐT - GDTXCN ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”;

Tác giả: Phạm Thị Tính- Hiệu Phó Trường THCS Trần Phú- TP Phủ Lý- Tỉnh Hà Nam

Niềm vui ngày khai trường năm học 2015 - 2016
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin nhà trường theo thông tư 36/TTBGDĐT

Thông tin về: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; Cơ sở vật chất; Chất lượng giáo dục.

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 -

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 - 2016
Xem thêm...