• Địa chỉ: 159 đường Trường Chinh, Phủ Lý, Hà Nam
  • Email: thcstranphu@phuly.edu.vn
  • Điện thoại: 03513758868
TT Thông tin
1
Họ tên: Đặng Xuân Khánh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: thcstranphu@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0915781169
2
Họ tên: Phạm Thị Tính
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: thcstranphu@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0905558999
3
Họ tên: Nguyễn Trần Cường
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: thcstranphu@phuly.edu.vn
Điện thoại: 0912635545
Niềm vui ngày khai trường năm học 2015 - 2016
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin nhà trường theo thông tư 36/TTBGDĐT

Thông tin về: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; Cơ sở vật chất; Chất lượng giáo dục.

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 -

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 - 2016
Xem thêm...