Tin tức/(Trường THCS Kim Bình)/VĂN BẰNG-CHỨNG CHỈ/
Sổ cấp phát bằng TN THCS

.

Tác giả: thcskimbinh
http://hanam.edu.vn/data/14068120080248773287/tintuc/files/10.2015/s%E1%BB%95 c%E1%BA%A5p ph%C3%A1t b%E1%BA%B1ng 11-12.pdf
http://youtu.be/iJmnJKjHJw4
Hội Thi Giai điệu tuổi hồng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Phân công chuyên môn 2019-2020

Phân công chuyên môn 2019-2020

Công khai tài chính năm học 2018-2019

Công khai tài chính năm học 2018-2019

Phân công chuyên môn 2018-2019

Phân công chuyên môn 2018-2019

Thời Khóa Biểu - HKI 2019

Thời Khóa Biểu - HKI 2019

Công khai tài chính năm học 2019-2020

Công khai tài chính năm học 2019-2020
Xem thêm...