Năm 1977, nhà trường được thành lập- trường phổ thông cơ sở Trần Quốc Toản ( bao gồm cả học sinh cấp I và học sinh cấp II).

Đến năm 1994, thì trường phổ thông Trần Quốc Toản được tách làm 2 trường, đó là: Tiểu học Trần Quốc Toản và THCS Trần Quốc Toản theo quyết định số 726/QĐ-UB, ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

http://youtu.be/iJmnJKjHJw4
Hội Thi Giai điệu tuổi hồng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Phân công chuyên môn 2019-2020

Phân công chuyên môn 2019-2020

Công khai tài chính năm học 2018-2019

Công khai tài chính năm học 2018-2019

Phân công chuyên môn 2018-2019

Phân công chuyên môn 2018-2019

Thời Khóa Biểu - HKI 2019

Thời Khóa Biểu - HKI 2019

Công khai tài chính năm học 2019-2020

Công khai tài chính năm học 2019-2020
Xem thêm...