• Địa chỉ: Số 43 đường Lê Công Thanh- TP Phủ Lý
  • Email: thcstranquoctoan@phuly.edu.vn
  • Điện thoại:
TT Thông tin
1
Họ tên: Đỗ Thị Thanh Hải
Vị trí: Hiệu Trưởng
Email: thcstranquoctoan@phuly.edu.vn
Điện thoại:
2
Họ tên: Lê Quỳnh Dương
Vị trí: Phó Hiệu Trưởng
Email: leduongc2tqt@gmail.com
Điện thoại: 0915028666
http://youtu.be/iJmnJKjHJw4
Hội Thi Giai điệu tuổi hồng
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Phân công chuyên môn 2019-2020

Phân công chuyên môn 2019-2020

Công khai tài chính năm học 2018-2019

Công khai tài chính năm học 2018-2019

Phân công chuyên môn 2018-2019

Phân công chuyên môn 2018-2019

Thời Khóa Biểu - HKI 2019

Thời Khóa Biểu - HKI 2019

Công khai tài chính năm học 2019-2020

Công khai tài chính năm học 2019-2020
Xem thêm...