Bạn cần biết

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG
TRƯỜNGTHCS Thị Trấn Quế

 

 

 

 

Biểu số 3C

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

NĂM HỌC 2016-2017

(Thời điểm 30/9/2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Trường THCS

 

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ chuyên môn

Vị trí việc làm

Phân theo biên chế, hợp đồng

Ghi chú

Đã biên chế

HĐ 68

HĐ ngắn hạn

1

TTQuế

 

 

 

(Điền tổng số)

(Điền tổng số)

(Điền tổng số)

 

1

Trần Thị Kim Bình

3/6/1975

ĐHSP - Toán

Hiệu Trưởng

x

 

 

 

2

Lý Thị Phương Thuỳ

05/09/1977

ĐHSP - Hoá sinh

Hiệu Phó

x

 

 

 

3

Lại Thị Thanh Thuý

20/12/1977

ĐHSP - Văn

Hiệu Phó

x

 

 

 

4

Vũ Mạnh Hà

12/12/1976

ĐHSP - Toán lý

Giáo viên toán

x

 

 

 

5

Đinh Thị Oanh

 05/07/1975

ĐHSP - Văn

Giáo viên văn

x

 

 

 

6

Trần Mạnh Hùng

30/1/1978

ĐHSP - Hoá sinh

Giáo viên hoá sinh

x

 

 

 

7

Nguyễn Thị Thủy

27/10/1977

ĐHSP - Văn sử

Giáo viên văn

x

 

 

 

8

Hoàng Thị Thu Hiền

08/10/1978

ĐHSP - Toán lý

Giáo viên toán

x

 

 

 

9

Lê Thị Kiều Ngân

20/9/1978

ĐHSP - Toán tin

Giáo viên toán

x

 

 

 

10

Nguyễn Thị Thu Trang

14/12/1983

ĐHSP - Toán tin

Giáo viên toán

x

 

 

 

11

Đặng Thị Ngọc Hân

19/10/1973

ĐHSP - Toán lý

Giáo viên toán

x

 

 

 

12

Vũ Ngọc Luân

29/1/1976

ĐHSP - Toán lý

Giáo viên toán

x

 

 

 

13

Đỗ Minh Huệ

 02/03/1975

ĐHSP - Văn

Giáo viên văn

x

 

 

 

14

Phạm Thị Huyền

8/1/1976

ĐHSP - Toán lý

Giáo viên toán

x

 

 

 

15

Bùi Thị Thảo

 01/05/1977

ĐHSP - Hoá sinh

Giáo viên hoá sinh

x

 

 

 

16

Đinh Thị Lan

11/10/1980

CĐSP - Công nghệ

Giáo viên công nghệ

x

 

 

 

17

Phan Văn Khoái

 03/02/1974

ĐHSP - Mỹ thuật

Giáo viên mỹ thuật

x

 

 

 

18

Phạm Thị Thêu

10/09/1979

ĐHSP - Toán lý

Giáo viên toán

x

 

 

 

19

Lê Thị Hồng

01/01/1979

ĐHSP - Văn  CD

Giáo viên văn

x

 

 

 

20

Bùi Thị Huyền

27/4/1977

ĐHSP - Văn sử

Giáo viên văn

x

 

 

 

21

Nguyễn T Kim Chung

 12/01/1967

ĐHSP - Văn

Giáo viên văn

x

 

 

 

22

Đinh Thị Luyến

 06/12/1969

ĐHSP - Văn 

Giáo viên văn

x

 

 

 

23

Nguyễn Thị Thu Hiền

21/8/1971

ĐHSP - Văn

Giáo viên văn

x

 

 

 

24

Nguyễn Thị Cúc

7/7/1976

ĐHSP - Văn sử

Giáo viên văn

x

 

 

 

25

Nguyễn Thanh Nhàn

23/9/1977

ĐHSP - Địa

Giáo viên địa

x

 

 

 

26

Nguyễn Thị Quyên

24/2/1976

ĐHNN - Tiếng anh

Giáo viên tiếng anh

x

 

 

 

27

Đinh Thị Thoại Khanh

 10/05/1975

ĐHNN - Tiếng anh

Giáo viên tiếng anh

x

 

 

 

28

Bùi Thị Bích Hằng

28/10/1980

CĐSP - Văn, công dân

Giáo viên GDCD

x

 

 

 

29

Vũ Thị Thanh Nga

17/1/1981

CĐSP - Văn, nhạc

Giáo viên văn

x

 

 

 

30

Lại Thị Hồng Lê

 17/04/1975

CĐSP - Thể dục TW1

Giáo viên TD

x

 

 

 

31

Trần Hoàng

20/10/1981

CĐSP - Thể dục TW1

Giáo viên TD

x

 

 

 

32

Trương T Minh Thuận

3/9/1981

ĐHNN - Tiếng anh

Giáo viên tiếng anh

x

 

 

 

33

Nguyễn Huy Thường

23/7/1976

ĐHSP - Ngoại ngữ

Giáo viên tiếng anh

x

 

 

 

34

Lê Thị Huệ

15/9/1979

ĐHSP - Văn

Giáo viên văn

x

 

 

 

35

Trương Thị Tuyết

27/7/1974

CĐSP - Tài chính kế toán

Kế toán

x

 

 

 

36

Lê Thị Thúy Ngân

1/7/1986

CĐSP - Tài chính kế toán

Văn Thư

 

x

 

 

37

Hoàng T Mai Hương

18/9/1986

CĐSP - Văn, nhạc

Giáo viên nhạc - Đội

 

 

x

 

38

Đinh Thị Hiền

7/5/1975

ĐHNN - Tiếng anh

Giáo viên tiếng anh

 

 

x

 

39

Nguyễn Thanh Tuyền

10/4/1981

CĐ - CNTT

Giáo viên CNTT

 

 

x

 

40

Đồng T Thục Hiền

10/10/1990

CĐ thiết bị - Thư viện

 Thiết bị - thư viện

 

 

x

 

 

 

 

 

Thị  Trấn Quế ,ngày  24 tháng  10  năm 2016

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Bình

 

 

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị