Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
88/KH-TTQ
Kế hoạch triển khai hoạt động công nghệ thông tin năm... Chi tiết
2019-09-26
20/KH-TTQ
Kế hoạch giao lưu văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo... Chi tiết
2018-11-09
604/PGDĐT-THCS
Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hóa... Chi tiết
2018-10-02
Số: 27/KH
Kế hoạch năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-09-19
25/KH-TTQ
Kế hoạch tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng ngày... Chi tiết
2018-03-10
08 /KH - TTQ
KẾ HOẠCH CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Chi tiết
2016-12-10
13 /ĐKTĐ THCS TTQ
ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2016 - 2017 Chi tiết
2016-10-05
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2015-2016
Xem thêm...
Website Đơn vị