Tin tức: Kế hoạch nhà trường/

04

10-2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

Chi tiết

04

10-2019

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM NĂM HỌC 2019 - 2020

Chi tiết

04

10-2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT, Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT, Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

Chi tiết

04

10-2019

Kế hoạch chủ nhiệm năm học 2019-2020

Kế hoạch chủ nhiệm năm học 2019-2020

Chi tiết

04

10-2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2019 - 2020

Chi tiết

04

10-2019

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

Chi tiết

04

10-2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 giai đoạn 2017-2025

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án NNQG năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 giai đoạn 2017-2025

Chi tiết

04

10-2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2019 - 2020

Chi tiết

04

10-2019

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

Chi tiết

04

10-2019

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN NĂM HỌC 2019- 2020

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN NĂM HỌC 2019- 2020

Chi tiết

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 38

Tổng lượng truy cập: 325769