Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

Bộ kế hoạch năm học 2015-2016

Căn cứ nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 04 tháng 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Căn cứ vào Chỉ thị số 3131/CT-BG&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của  Bộ GD&ĐT Về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2015 – 2016; Căn cứ công văn 791 của bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; Căn cứ quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 6/8/2015 của UBND Tỉnh Hà Nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016; Căn cứ Công văn số 1163/SGDĐT-GDTrH ngày 14/9/ 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015 - 2016"; Căn cứ vào Công văn số 296 /PGD - THCS ngày 21 tháng 9 năm 2015 của phòng GD & ĐT Kim Bảng “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp THCS ”.Từ những căn cứ trên và kết quả đã đạt được của năm học 2014-2015 trường THCS Tượng Lĩnh xây dựng kế hoạch năm học 2015-2016 như sau :

Đỗ Văn Cường

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 59

Tổng lượng truy cập: 327157