Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG THCS TƯỢNG LĨNH

 

 
 
 

Số : 34 /KH-HG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Tượng Lĩnh, ngày 06 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

       Căn cứ hướng dẫn số 550/PGDĐT-THCS ngày 14/19/2018  của Phòng Giáo dục và Đào tạo  Kim Bảng  về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 cấp THCS”.

      Căn cứ Kế hoạch năm học số 16/KH-NH ngày 10/9/2018 của Trường THCS Tượng Lĩnh;

      Trường THCS Tượng Lĩnh xây dựng kế hoạch hội giảng năm học 2018- 2019 như sau.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

      1. Thuận lợi:

  - Năm học 2018 -2019 đội ngũ giáo viên của trường  đủ về số lượng và đúng về chủng loại. Tổng số cán bộ giáo viên: 22, trong đó: cán bộ, giáo viên có trình độ đại học là 16/22= 72,73%; giáo viên có trình độ cao đẳng  là 6/22 = 27,27%. Số giáo viên trẻ chiếm tỉ lệ cao, nhiều đồng chí nhiệt tình say mê chuyên môn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  - 100% cán bộ giáo viên hưởng ứng và đăng ký phong trào hội giảng cấp trường.

  - Học sinh tích cực tham gia hội học.

  -  Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hội giảng đầy đủ.

  - Phòng giáo dục, BGH nhà trường tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy.

 2. Khó khăn:

          - Nhiều đồng chí việc nghiên cứu, ứng dụng CNTT vào giảng dạy còn chậm việc soạn giáo án điện tử còn hạn chế dẫn đến việc sử dụng giáo án điện tử để giảng dạy còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.

          - Còn một bộ phận học sinh chưa thực sự say mê học tập.

      3. Đánh giá kết quả hội giảng năm học 2017-2018

        a. Ưu điểm:

Phong trào hội giảng, hội học trong năm học 2017 – 2018 được toàn thể Cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường tích cực hưởng ứng.

*Kết quả: 

Có 100% cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy.

Chia ra: Đạt loại Giỏi: 20/22 = 90,9%. ; Loại Khá 2/22 = 9,1%

      b. Hạn chế:

- Việc đổi mới phương pháp, áp dụng các kỹ thuật dạy học vào giảng dạy của một vài giáo viên chưa thực sự nhuần nhuyễn.

   II. Đối tượng, nội dung và thời gian

- Đối tượng : 100% cán bộ, giáo viên nhà trường tham gia.

          - Nội dung : Bài dạy tham gia hội giảng trong phạm vi chương trình tuần 8,9

          - Thời gian tổ chức hội giảng từ  10/10/2018 đến 20/10/2018. Sáng ngày 08/10/2018( thứ hai) cán bộ, giáo viên đăng ký bài Hội giảng.

III. Biện pháp thực hiện

          - Ban giám hiệu nhà trường lập kế hoạch hội giảng đề ra chỉ tiêu cụ thể.  

          - Giáo viên đăng ký bài dạy và chuẩn bị chu đáo cho giờ giảng.

         - Nhận xét rút kinh nghiệm và đánh giá giờ dạy khách quan, công bằng, chính xác.

         - Nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên khuyến khích giáo viên tham gia hội giảng đạt kết quả cao.

         - Cuối đợt các tổ chuyên môn, tiến hành nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm, khen thưởng những cá nhân làm tốt, rút kinh nghiệm chung cho những đợt hội giảng sau.

         - Phân công nhiệm vụ:

         +) Phụ trách công tác chuyên môn xây dựng lịch Hội giảng: Đồng chí Nguyễn Văn Tòng – Phó Hiệu trưởng.

         +) Phụ trách các tổ: 2 đồng chí tổ trưởng.

         Tổ KHTN: đồng chí Dương Thái Hưng - Tổ trưởng Tổ KHTN.

         Tổ KHXH : đồng chí Dương Thị Đương – Tổ trưởng Tổ KHXH.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức hội giảng của trường THCS Tượng Lĩnh, năm học 2018 - 2019. Đề nghị các tổ chuyên môn triển khai thực hiện nghiệm túc có hiệu quả cao./.

   Nơi nhận:

- Phòng GD & ĐT (để b/c);

- Lãnh đạo nhà trường;

         - Ban tổ chức hội thi;

         - Các tổ chuyên môn;

         - Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thcstuonglinh

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 49

Tổng lượng truy cập: 308070