Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

Kế hoạch GDTC, Y TẾ, HĐNGLL 16-17

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC HỌC SINH – HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP- Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017

 

A. NHNG CĂN C XÂY DNG K HOCH

 

      Căn cứ công văn số 395/PGDĐT- THCS ngày 27 tháng 9 năm 2016 của phòng GD&ĐT Kim Bảng về hướng dẫn công tác học sinh hoạt động ngoài giờ và y tế trường học.

     Căn cứ kế hoạch số 27/KH- NH “Kế hoạch năm học 2016 -2017” ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Trường THCS Tượng Lĩnh.

  Trường THCS Tượng Lĩnh xây dựng kế hoạch công tác học sinh, hoạt động ngoài giờ lên lớp, y tế trường học  năm học 2016 -2017 như sau:

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA, CÔNG TÁC HỌC SINH

1.Chỉ tiêu:

- Không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội.

- Học sinh thực hiện tốt luật an toàn giao thông.

- Học sinh được phổ biến giáo dục pháp luật.

2. Biện pháp:

- Đẩy mạnh cuộc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

-  Nhà trường tổ chức thành lập bộ phận tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường. Giao cho 1 giáo viên có khả năng hiểu biết sâu về tâm lý lứa tuổi học sinh THCS làm nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho học sinh.

- Phối hợp với hội phụ nữ xã tổ chức tư vấn về việc chăm sóc sức khỏe vị thành niên cho học sinh nữ trong nhà trường.

 - Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường để làm tốt công tác giáo dục học sinh.

II. HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP ( hoạt động trải nghiệm sáng tạo )

1. Chỉ tiêu phấn đấu:

      - Triển khai đầy đủ có chất lượng chương trình hoạt động trải nghiệm, chỉ tiêu xếp loại tốt.

- Các hoạt động trải nghiệm cần đạt được mục tiêu sau:

+ Củng cố khắc sâu các kiến thức của các môn học. Mở rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực đời sống xã hội, làm phong phú vốn kiến thức kinh nghiệm và hoạt động tập thể cho học sinh.

+ Rèn luyện kỹ năng cơ bản phù hợp cho học sinh cấp THCS đặc biệt là rèn kỹ năng sống cho học sinh .

+ Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

2. Biện pháp thực hiện:

- Củng cố các tổ chức Đoàn, Đội, tổ chủ nhiệm. Phân công công việc cụ thể cho các tổ chức nói trên, trong việc triển khai hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc có chất lượng các hoạt động.

- Thực hiện nghiêm túc có chất lượng các quy định văn bản hướng dẫn, hoạt động trải nghiệm của cấp trên. Bám sát hướng dẫn của Phòng GD Kim Bảng.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài nhà trường như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cha mẹ học sinh, tạo mối quan hệ gia đình - nhà trường - xã hội trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

- Tranh thủ sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các  tổ chức đoàn thể quần chúng.

- Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm trong năm như 15/10;20/11; 22/12; 26/3; 15/5.

- Duy trì cải tiến nội dung sinh hoạt trong buổi chào cờ đầu tuần, thay đổi hình thức sinh hoạt, giúp học sinh dẽ tiếp thu tránh nhàm chán.

- Tăng cường, tuyên truyền vận động học sinh tham gia tích cực hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

- Lên kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng chủ điểm.

- Thường xuyên thay đổi cải tiến phương pháp nội dung tổ chức hoạt động.

- Ngoài chương trình bắt buộc theo các chủ điểm cần tích cực tổ chức các hoạt động tự chọn như hoạt động vui chơi, giải trí, cuộc thi tìm hiểu, vui học, thơ , ca hát, các hoạt động TDTT đưa các trò chơi dân gian lồng ghép vào nội dung HĐ trải nghiệm để tăng tính hấp dẫn cho học sinh.

    *Tổ chức thực hiện:

- Tháng 9: Chủ điểm “ Truyền thống nhà trường”.

   Mục tiêu:

+ Hiểu được những  truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

+ Tự hào yêu mến trường lớp.

     + Biết giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường.

       Nội dung hình thức sinh hoạt:

 + Thảo luận nội quy – nhiệm vụ của năm học (khối 6 + khối 7) trao đổi vị trí   trách nhiệm của người học sinh (khối 8 + khối9).

 + Nghe giới thiệu tìm hiểu truyền thống của nhà trường giới thiệu trong giờ chào cờ đầu tuần, tập hát, thi hát, các bài hát quy định của nhà trường.

 + Củng cố đội ngũ cán bộ lớp (tiết sinh hoạt đầu tuần).

  Đối với lớp 9 lồng ghép phần hướng nghiệp trong hoạt động này nhằm:

 + Giúp hoc học sinh có những nhận thức ban đầu về nghề nghiệp để định hướng cho việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

      + Nội dung hình thức sinh hoạt: Cung cấp cho học sinh nắm được những loại hình nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường của từng em thông qua việc trao đổi tư vấn của các thày cô giáo.

- Tháng 10: Chủ điểm “ Chăm ngoam học giỏi”

 Mục tiêu:

Hiểu ý nghĩa lời dạy của Bác, xây dựng ý thức trách nhiệm trong học tập, rèn luyện kỹ năng phương pháp đúng đắn.

 Nội dung hình thức hoạt động:

+ Tổ chức tốt lễ đón thư Bác và phát động phong trào hội giảng, hội học (tổ chức vào tiết chào cờ đầu tuần).

+ Đăng ký thi đua giữa các khối lớp, trao đổi phương pháp học tập cấp THCS.

+ Tổ chức hội thi vui học.

+ Sinh hoạt văn nghệ theo chủ đề: “Mùa thu và nhà trường”

  - Tháng 11: Chủ điểm “Tôn sư trọng đạo”

      Mục tiêu:

+ Thấy được công lao to lớn của thày cô giáo xác đinh bổn phận của người học sinh đối với thày cô.

+ Rèn luyện thái độ và hành vi ứng xử có văn hoá đối với thày cô giáo.

Nội dung sinh hoạt:

+ Nghe giới thiệu về các thày cô giáo trong trường.

+ Thi văn nghệ nhân kỷ niệm ngày 20/11.

+ Tổ chức đăng ký, tuần học tốt, ngày học tốt. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/11.

   - Tháng 12: Chủ điểm: “Uống nước nhớ nguồn”

Mục tiêu:

Giúp cho học sinh hiểu hết về truyền thống dân tộc, biết phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nội dung sinh hoạt:

+ Tổ chức liên hoan văn nghệ nhân ngày truyền thống quân đội nhân dân 22/12 ( các bài hát ca ngợi Bác Hồ, Anh bộ đội)

+ Nghe nói chuyện về truyền thống anh bộ đội cụ Hồ (phối hợp với cựu chiến binh của xã để tổ chức buổi nói chuyện).

  - Tháng 1 + 2: Chủ điểm: “ Mừng Đảng mừng xuân”

Mục tiêu:

+ Hiểu được vai trò công ơn của Đảng CSVN.

+ Nâng cao lòng yêu quê hương đất nước.

+ Biết giữ gìn và phát huy truyền thống của Đảng, của nhân dân, của dân tộc.

Nội dung sinh hoạt:

+ Sinh hoạt văn nghệ: “ Mừng Đảng, mừng xuân”

+ Tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ.

  - Tháng 3:  Chủ đề “ Tiến bước lên đoàn”

Mục tiêu:

      + Tìm hiểu truyền thống của Đoàn.

      + Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn.

- Nội dung:

      + Tìm hiểu truyền thống của Đoàn

      + Sinh hoạt văn nghệ nhân ngày 26/3.

      + Tổ chức cho các đoàn viên thanh niên gặp gỡ giao lưu với các cơ sở địa phương.

Lớp 9 lồng ghép phần hướng nghiệp nhằm mục tiêu:

 Giúp hoc học sinh có những nhận thức ban đầu về nghề nghiệp để định hướng cho việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

     Nội dung hình thức sinh hoạt:

Cung cấp cho học sinh nắm được những loại hình nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường của từng em thông qua việc trao đổi tư vấn của các thày cô giáo

  - Tháng 4 ,5: Chủ điểm: “ Hoà bình hữu nghị”

Mục tiêu:

+ Tìm hiểu thân thế sự nghiệp của Bác Hồ, tình cảm của Bác đối với thiếu nhi.

+ Kính trọng biết ơn công lao của Bác.

+ Học tập theo gương của Bác Hồ vĩ đại.

Nôi dung sinh hoạt:

+ Khối 6: Tìm hiểu các mẩu chuyện thời niên thiếu của Bác, ca hát, trao đổi về nội dung 5 điều Bác Hồ dạy.

+ Khối 7: Tìm hiểu lời dạy của Bác Hồ với thiếu nhi. Hát những bài hát ca ngợi về Bác.

+ Khối 8 -  khối 9: Tìm hiểu  thảo luận chủ đề “ Bác Hồ với thanh niên”

  - Tháng hè: Tháng 6+7+8 Chủ điẻm “ Hè vui khoẻ bổ ích”

Mục tiêu:

     Giúp học sinh nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí lành mạnh bổ ích và tăng cường rèn luyện sức khoẻ.

Nội dung hoạt động hè:

+ Tổ chức  lẽ bàn giao học sinh về các địa phương.

+ Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí ở các luỹ tre xanh.

+ Phân công các anh chị phụ trách, kết hợp chỉ đạo các hoạt động sinh hoạt ở các thôn xóm.

+ Hoạt động lao động cùng với gia đình.

III. CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT.

   1. Chỉ tiêu phấn đấu:

   Năm học 2016 - 2017 có đội tuyển TDTT thi đấu cấp huyện xếp thứ 2 toàn đoàn.

     - Cấp huyện có 30 giải. Cấp tỉnh có 2 giải.

    2. Biện pháp thực hiện:

   + Tăng cường công tác giáo dục về tư tưởng, đạo đức ý thức tổ chức kỉ luật cho học sinh .

   + Giờ giấc ra vào lớp, trang phục lên lớp của giáo viên và học sinh thực hiện theo đúng quy định .

    + Có kế hoạch  tuyển chọn HS giỏi các môn cầu lông, cờ vua, điền kinh, bóng đá nam từ những ngày đầu năm học và đội tuyển này phải được thường xuyên tập luyện ở trường, ở nhà, có kế hoạch huấn luyện lâu dài trong cả năm.

   + Đảm bảo CSVC trang thiết bị luyện tập .

   + Ngoài giờ học TD trong nhà trường về nhà các em học sinh còn luôn tự rèn luyện bản thân bằng các bài học mà các em đã được học như đội hình đội ngũ, các môn học điền kinh, ngoài ra các em còn tự tập luyện các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông...

IV. CÔNG TÁC  Y TẾ TRƯỜNG  HỌC.

   1. Chỉ tiêu phấn đấu:

     - Không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội.

     - 100% học sinh tham gia đóng bảo hiểm y tế.

     - Học sinh được khám sức khỏe định kỳ 1 lần trong năm học.

    2. Biện pháp thực hiện:

    - Nhà trường cần có kế hoạch chỉ đạo và tuyên truyền  học sinh tich cực tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiểm y tế.

     - Xây dựng và củng cố công tác y tế trường học. 

     - phối hợp với ngành y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh.

     - Chi hội chữ thập đỏ trong nhà trường đã tuyên truyền, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ học sinh nghèo gặp khó khăn với tinh thần lá lành đùm lá rách trên nguyên tắc tự nguyện, bằng các phong trào gom nhặt phế liệu.

    - Công tác giáo dục học sinh về phòng chống các tệ nạn xã hội như ma túy, tiêm trích, HIV được nhà trường chú trọng.

     - Chi đoàn TN kết hợp với tổng phụ trách đội tổ chức các hoạt động ngoại  khóa như: thi tìm hiểu và tham gia tổ chức tháng chiến dịch tuyên truyền  phòng chống ma túy vào tháng 6 và ngày quốc tế phòng chống HIV/AIDS vào ngày 01 tháng 12 hàng năm, kết hợp với trạm y tế xã nhà thực hiện phòng chống dịch bệnh cúm AH1N1, H5N1, bệnh đau mắt đỏ, bệnh răng miệng cho học sinh.

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Đỗ văn Cường

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 99

Tổng lượng truy cập: 326802