Tin tức : Hoạt động nhà trường/

Kế hoạch tăng cường dạy học qua Internet, qua truyền hình

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG THCS TƯỢNG LĨNH

 

Số: 08 /KH-THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Tượng Lĩnh, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện rà soát chương trình và tổ chức dạy học ôn tập trực tuyến

(Trong thời gian học sinh nghỉ phòng , chống dịch bệnh do virus Covid-19)

 

Thực hiện công văn số 213/SGDĐT-GDTrH ngày 16/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid - 19.

Thực hiện công văn số 70/PGDĐT-THCS ngày 17/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bảng về việc tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid - 19.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Tượng Lĩnh xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giảm tải chương trình và tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid - 19 như sau.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp học sinh được ôn tập kiến thức các môn học trong thời gian nghỉ học tại nhà.

- Quản lý và Hướng dẫn học sinh tham gia ôn tập trên hệ thống hỗ trợ dạy học trực tuyến của VNPT Hà Nam đạt hiệu quả.

- Hướng dẫn học sinh tham gia học trên truyền hình nghiêm túc, có kết quả cao.

- Bước đầu triển khai dạy trực tuyến ôn tập kiến thức cho học sinhtheo Hướng dẫn của Sở GD và ĐT Hà Nam và của Phòng GD và ĐT Kim Bảng.

- Bước đầu đánh giá chất lượng học sinh học trực tuyến tiến tới áp dụng công nghệ dạy học.

2. Yều cầu

- Yêu cầu 100% Giáo viên dạy tất cả các bộ môn  tham gia xây dựng, rà soát tinh giản chương  trình theo tinh thần công văn 4612/BGD-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh để tổ chức dạy học qua Internet, qua mạng xã hội, trên truyền hình một cách phù hợp nhất cho tất cả các học sinh các khối lớp; giáo viên 3 bộ môn Văn , Toán, Tiếng anh tham gia xây dựng kế hoạch để tiến hành Hướng dẫn ôn tập và dạy học cho học sinh.

- 100% cán bộ giáo viên nắm được hướng dẫn của cấp trên và kế hoạch của nhà trường.

- Học sinh toàn trường tích cực tham gia ôn luyện, học tập trực tuyến và học trên truyền hình theo lịch.

- Vận động và tuyên truyền để phụ huynh học sinh tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị liên lạc, truyền thông và thời gian để học sinh tham gia học trực tuyến. Phản hồi ý kiến với nhà trường để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Tổ chức rà soát chương trình

   - BGH chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng rà soát, tinh giản chương  trình theo tinh thần công văn 4612/BGD-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh để tổ chức dạy học qua Internet, qua mạng xã hội, trên truyền hình một cách phù hợp nhất cho tất cả các học sinh các khối lớp.

2. Dạy học ôn tập qua Internet

      2.1 Công tác chuẩn bị

a. Nhà trường

 - Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên bộ môn lựa chọn công cụ dạy học qua Internet hoặc mạng xã hội phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng lớp, từng giáo viên và các nhóm học sinh (nhóm cha mẹ học sinh).  Các giáo viên có thể liên hệ theo địa chỉ https://oml.vn và thư điện tử a@oml.vn. Tham khảo, khai thác, sử dụng kho dữ liệu 5.000 bài giảng ở tất cả các cấp học của Bộ GDĐT và ngân hàng các câu hỏi trắc nghiệm môn học đã được cập nhật  trên website của Sở GDĐT Hà Nam mục “Online Math”“Hệ tri thức Việt số hóa”.

- Phổ biến, thông báo tới giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về yêu cầu tăng cường hình thức tự học trên truyền hình, qua mạng Internet trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, kèm theo yêu cầu tăng cường các điều kiện liên lạc, cơ sở vật chất (thiết bị liên lạc, truyền thông) cho học sinh. Tổ chức các hình thức giảng dạy, giao bài tập, chữa bài tập hiệu quả cho học sinh hằng tuần trên Internet hoặc qua nhóm liên lạc xã hội  Zalo, Viber, Gmail, Facebook, Line,….

- BGH  nhà trường phân công  giao nhiệm vụ  cho GVCN, GV bộ môn quản lý, đôn đốc học sinh ôn tập. Kịp thời khen ngợi những học sinh tích cực, có ý thức tốt, nhắc nhở những học sinh chưa tham gia hoặc tham gia học nhưng ý thức chưa tốt, kết quả chưa cao. Hàng ngày giáo viên báo cáo kết quả học tập của học sinh về nhà trường.

- BGH phân công giám sát giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua Internet, qua mạng xã hội, qua truyền hình; phối hợp với cha mẹ học sinh để có biện pháp quản lý hoạt động học tập của học sinh qua Internet, qua mạng xã hội, trên truyền hình.

 - Hàng tuần BGH  tổng kết thông báo kết quả ôn tập của từng môn, lớp đôn đốc  nhắc nhở, động viên học sinh tham gia tích cực.

b. Giáo viên

- Chuẩn bị kỹ trước khi giảng dạy.

- Tự luyện thêm các kỹ năng học trực tuyến.

- Nếu giáo viên ở nhà thì phải đảm bảo đường truyền tránh ngắt quãng.

2.2 Tổ chức dạy ôn tập qua Internet

- Tiến hành từ ngày 23/3 đến khi học sinh đi học trở lại

- Các nhóm giáo viên theo bộ môn thống nhất nội dung ôn tập, phân công giáo viên biên soạn  nội dung ôn tập.

- Nhà trường phân công lịch ôn tập trực tuyến cho các khối. Mỗi giáo viên sẽ dạy hướng dẫn giao bài theo nội dung đã thống nhất cho học sinh của lớp mình.

- Tập trung hướng dẫn học sinh ôn tập vào 3 bộ môn Văn, Toán, Tiếng anh đảm bảo mỗi môn 3 buổi/tuần.(Thời lượng mỗi môn 90 phút)

  2.3 Lịch hướng dẫn học sinh ôn tập, kiểm tra các bộ môn

Buổi

Ca

Thứ 2

Thứ 4

Thứ 6

Sáng

1

Văn 6-Nguyệt, Đương

Văn 7 - Nguyện

Văn 8 - Thiết

Toán 9 - Ngọc, Minh

Văn 6-Nguyệt, Đương

Văn 7 - Nguyện

Văn 8 - Thiết

Toán 9 - Ngọc, Minh

Văn 6-Nguyệt, Đương

Văn 7 - Nguyện

Văn 8 -Thiết

Toán 9 - Ngọc, Minh

2

Toán 6 - Hưng, Thảo

Toán 7 - Thành, Ngọc

Toán 8 - Huệ, Thảo

Văn 9-Đương, Nguyệt

Toán 6 - Hưng, Thảo

Toán 7 - Thành, Ngọc

Toán 8 - Huệ, Thảo

Văn 9-Đương, Nguyệt

Toán 6 - Hưng, Thảo

Toán 7 - Thành, Ngọc

Toán 8 - Huệ, Thảo

Văn 9-Đương, Nguyệt

Chiều

1

Anh 6- Quy

Anh 7- Hương

Anh 6- Quy

Anh 7- Hương

Anh 6- Quy

Anh 7- Hương

2

Anh 8- Quy

Anh 9- Hương

Anh 8- Quy

Anh 9- Hương

Anh 8- Quy

Anh 9- Hương

 

Ghi chú: Các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bẩy học sinh tự học thực hiện các nhiệm vụ học tập giáo viên giao.

3. Học trên truyền hình.

 - Thông báo rộng rãi trên tin nhắn điện tử về lịch học , chương trình giảng dạy, ôn tập kiến thức cho học sinh trung học được phát sóng trên các kênh truyền hình VTV7, VTC, Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các kênh truyền hình khác đến toàn thể giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh.

- Sau mỗi bài học, GVBM giải đáp các thắc mắc của học sinh qua hệ thống zalo, Viber, Gmail, Fanpage …

- GVBM giao bài tập cho học sinh làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả sau khi tham gia học.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban giám hiệu

 - Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết. Tổ chức tuyên truyền cho toàn thể GV năm vững các yêu cầu của các cấp về việc tổ chức ôn tập, dạy học trong thời gian nghỉ  để phồng chống dịch bệnh Covid-19

- Tổ chức họp chuyên môn với Tổ trưởng chuyên môn, nhóm trưởng để xây dựng kế hoạch dạy học các bộ môn.

 - Xếp thời khóa biểu và nêu những yêu cầu, nội quy cho giáo viên và học sinh.

- Theo dõi giám sát nắm bắt tình hình giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

2. Tổ trưởng chuyên môn.

 - Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ thực hiện kế hoạch của nhà trường. Kịp thời đôn đốc, động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Cùng nhóm trưởng lên kế hoạch ôn tập và dạy học trực tuyeenscuar tổ mình phụ trách. G

- Giám sát và chỉ đạo việc giảng dạy ra đề, chấm bài của giáo viên bộ môn trong tổ.

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động chuyên môn của Tổ trong thời gian học sinh nghỉ học.

3. Giáo viên chủ nhiệm lớp

- Thường xuyên theo dõi quản lý học sinh ôn tập, liên hệ với giáo viên bộ môn và Phụ huynh học sinh để trao đổi nắm bắt tình hình học tập của học sinh lớp mình phụ trách.

- Thông báo tới 100% phụ huynh học sinh lớp mình về lịch học ôn tập trực tuyến, lịch học trên truyền hình và các yêu cầu của nhà trường , lắng nghe ý kiến tham vấn, góp ý của phụ huynh để báo cáo với BGH để nhà trường có những điều chỉnh kịp thời.

4. Giáo viên bộ môn

- Cùng nhóm trưởng bàn bạc thống nhất nội dung ôn tập, lên kế hoạch dạy học bộ môn của lớp mình giảng dạy.

- Tham gia giảng dạy và hướng dẫn học sinh ôn tập trực tuyến. Theo dõi học sinh tham gia học tập. Hướng dẫn giải đáp những thắc mắc cho học sinh. Ra đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

5. Những lưu ý

 Đối với những học sinh không có đủ điều kiện để tham gia học tập trực tuyến sẽ được giáo viên bộ môn hướng dẫn lại cho các em đầy đủ khi quay lại trường.

 Trên đây là kế hoạch thực hiện giảm tải chương trình và tổ chức dạy học ôn tập trực tuyến cho học sinh trong thời gian học sinh nghỉ phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19  của trường THCS xã Tượng Lĩnh. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ với BGH nhà trường để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (để báo cáo);

- Tổ trưởng CM (để thực hiện);

- Giáo viên (để thực hiện);

- Lưu: Hồ sơ CM.

    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Cường

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

THCS Tượng Lĩnh

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 158

Tổng lượng truy cập: 326861