Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ KHTN NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG THCS TƯỢNG LĨNH

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

         

                Tượng Lĩnh, ngày 10  tháng 9 năm 2018

 

kÕ ho¹ch HO¹T §éng tæ chuyªn m«n

n¨m häc 2018-2019

 

A/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018.

Năm học 2017-2018 tổ Khoa học tự nhiên (KHTN) đã triển  khai thực hiện nhiệm vụ năm học đạt được kết quả như sau:

            * Ưu điểm:

- Thực hiện nghiêm túc việc soạn giáo án theo 5 bước lên lớp: 1) Khởi động; 2) Hình thành kiến thức; 3) Luyện tập; 4) Vận dụng; 5) Tìm tòi mở rộng.

- Nghiêm túc thực hiện việc triển khai phương pháp bàn tay nặn bột cho giáo viên trong tổ, đặc biệt là ở các bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

- Các thành viên trong tổ đều rất nhiệt tình trong công tác, có tâm huyết với nghề , tham gia nhiệt tình các hoạt động của trường  Thường xuyên bám lớp, bám trường, luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, có sự nhất trí cao trong mọi hoạt động của tổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Nghiêm túc thực hiện quy chế chuyên môn đảm bảo ngày giờ công, ra vào lớp đúng thời gian quy định, giảng dạy đúng theo phân phối chương trình và đã có sự đầu tư cho việc soạn giảng.

- Các giáo viên trong tổ thường xuyên dự giờ để học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm cũng như về phương pháp trong giảng dạy. Đăng kí giờ dạy tốt để không ngừng nâng cao chất lượng cho học sinh. Các tiết thao giảng đã có sự đầu tư, chuẩn bị tốt. Thực hiện kế hoạch giáo dục của các cấp và nhà trường, tổ  tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể cho đặc thù của tổ, chú trọng vào chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, lấy chất lượng học sinh làm thước đo đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên. Đồng thời đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể xã hội, cha mẹ học sinh cùng giáo dục.

- Hoàn thành các chỉ tiêu đề ra :

+ 100% giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn.

+ 100% giáo viên soạn bài trước khi đến lớp

+ Tổ chức chuyên đề hội giảng trường, cụm thành công.

 

          * Công tác bồi dưỡng giáo viên:

          -  Có 10/10 cán bộ giáo viên tham gia hội giảng cấp trường đạt 100%. Thi giáo viên giỏi cấp trường kết quả có 10 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp trường.

          Thi giáo viên giỏi cấp huyện có 4 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp huyện.

          - Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi: có 1 giáo viên được công nhận giáo viên  chủ nhiệm giỏi cấp huyện.         

          - 100% giáo viên dạy tham gia hội thảo, sinh hoạt chuyên môn đầy đủ, đúng quy định.

          - Sinh hoạt tổ chuyên môn đúng quy định, tổ chuyên môn đã giải quyết được 2 chuyên đề, lưu hồ sơ đầy đủ.

          * Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi :

- HSG văn hóa lớp 9 cấp huyện đạt 1 giải Ba. Có 1 học sinh được chọn vào đội tuyển tham gia tập huấn tại huyện ở bộ môn: Vật lý. Có 0 học sinh được chọn vào tập huấn vòng 2 môn Vật lý. Kết quả thi học sinh giỏi cấp Tỉnh có 0 học sinh đạt giải.

- HSG các bộ môn văn hóa lớp 6,7,8 có 21 em dự kiểm tra đạt 12 giải trong đó có 2 giải nhì; 6 giải ba, 4 giải khuyến khích. Tỷ lệ học sinh đạt giải HSG cấp huyện khối 6,7,8 là: 12/21 = 57,14%.

          * Chất lượng đại trà của tổ:

 - Kết quả kiểm tra cuối năm các môn học do phòng, sở quản:

Học kỳ I: Kiểm tra các môn Toán khối 6,7,8,9; Vật lý khối 6, Sinh học khối 8. Đạt 6/6 môn đạt bình quân huyện trở lên, Tỷ lệ: 100%.

Học kỳ II: Kiểm tra các môn Toán khối 6,7,8,9; Vật lý khối 8, Hóa học khối 9. Đạt 6/6 môn đạt bình quân huyện trở lên, Tỷ lệ: 100%.

          * Chất lượng các cuộc thi của tổ chuyên môn:

- Thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học có 3 dự án dự thi cấp huyện đạt 1 giải Ba.

* Hạn chế:

- Chất lượng HSG còn nhiều hạn chế, chưa có tính ổn định.

- Việc thực hiện các kế hoạch còn chậm, hiệu quả đạt được chưa cao, chất lượng giáo dục chưa đồng đều, chất

- Chưa có nhiều giải học sinh giỏi cấp huyện, nề nếp học tập của một số lớp chưa phát huy được tính tích cực.

Từ những kết quả đã đạt được của năm học 2015-2016 tổ KHTN xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017 như sau :

 

B/ KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

          I/ Tình hình đội ngũ năm học 2017-2018.

          - Năm học 2018-2019, tổ  KHTN trường THCS Tượng Lĩnh có 10 giáo viên; trong đó 3 giáo viên chuyên ngành Toán Tin, 2 giáo viên chuyên ngành Toán Lý, 2 giáo viên chuyên ngành Toán Hóa (trong đó có 1 đồng chí dạy tăng cường tại Nhật Tựu), 1 giáo viên chuyên ngành Toán Họa , 1 giáo viên chuyên ngành Sinh học, 1 giáo viên chuyên ngành KTCN.

           1. Thuận lợi:

          -  Có hệ thống các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nam, Phòng Giáo dục và  Đào Tạo Kim Bảng cùng với các Kế hoạch của  nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cụ thể, chi tiết, sát với thực tế .

          - Tập thể giáo viên trong tổ đoàn kết , gắn bó; nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng. Giáo viên có trình độ đạt chuẩn theo quy định, có năng lực, tâm huyết với nghề.      

          -  Học sinh đa số chăm học, ngoan, lễ phép, kính trọng thầy cô giáo và người trên. 

          - Một bộ phận phụ huynh đã có nhận thức đúng về giáo dục và đã quan tâm  đến con em mình.

          - Chất lượng giáo dục ở địa phương trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến, công tác dạy và học của giáo viên và học sinh đã được nâng lên.

2. Khó khăn.

          - Nhiều giáo viên trong tổ có con nhỏ, nhà xa ảnh hưởng không nhỏ đến công tác.

          - Chất lượng mũi nhọn:  Đội ngũ giáo viên dạy giỏi các cấp còn nhiều hạn chế, học sinh giỏi trong những năm gần đây đạt giải cao chưa nhiều, chưa ổn định. Tỷ lệ học sinh đi thi đạt giải so với số học sinh đăng ký dự thi còn ở mức thấp, chưa đều giữa các môn .

          - Một bộ phận học sinh chưa thực sự chăm học.

          - Trình độ nhận thức của một số  phụ huynh còn hạn chế , chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình.                                      

 

 

II/ CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Mục tiêu 1:

 Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân với xã hội, cộng đồng của học sinh. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của giáo viên tổ chuyên môn và học sinh trong nhà trường.

2. Mục tiêu 2:

Nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên trong tổ chuyên môn. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục học sinh, thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

3. Mục tiêu 3:

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp dạy, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

4. Mục tiêu 4:

Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn, nâng cao năng lực giáo viên chủ nhiệm lớp, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

III/ CÁC NHIỆM VỤ , CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Chất lượng giáo dục toàn diện.

1.1. Giáo dục đạo đức, công tác học sinh.

*Chỉ tiêu, nhiệm vụ: 

  Tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 98,69% không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. Không có học sinh vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Giáo viên và học sinh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Vận động 100% học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế.

*Biện pháp :

- Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức trách nhiệm công dân. Giáo duc kỹ năng sống cho học sinh, tích cực lồng ghép giáo dục đạo đức vào các môn học.

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để học sinh hiểu và thực hiện tốt các quy định của pháp luật

          - Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Đội, các tổ chức xã hội khác để phát động phong trào thi đua nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, uốn nắn, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và 10 điều nội quy của nhà  trường. Biểu dương gương người tốt việc tốt, rút kinh nghiệm, phê bình, chấn chỉnh các hành vi sai phạm trong các buổi chào cờ đầu tuần.

- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để từ đó mỗi lực lượng giáo dục phải xác định trách nhiệm của mình trong việc giáo dục đạo đức học sinh. Phối hợp với chặt chẽ với  hội cha mẹ học sinh và các ban ngành, đoàn thể của xã trong việc giáo dục đạo đức học sinh.

1.2. Giáo dục trí dục.

1.2.1. Chất lượng đại trà.

* Chỉ tiêu, nhiệm vụ:

          - Phấn đấu đạt trên 82% số bài kiểm tra các môn do phòng, sở quản đạt điểm từ trung bình trở lên/tổng số lượt học sinh dự kiểm tra ở cả hai học kỳ.

- Tốt nghiệp: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khối lớp 9 đạt 100% (trong đó 72,4% đỗ loại khá, giỏi)

- Không có học sinh xếp loại học lực kém.

- Dạy tự chọn (Dạy đủ 02 tiết/tuần/lớp) cụ thể như sau: Khối 6, Khối 7 dạy tự chọn môn Tin học; Khối 8: dạy tự chọn nghề; Khối 9 dạy tự chọn môn Vật lý, Toán.

* Biện pháp:

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục, dạy đủ các môn học, giáo viên  thực hiện đúng theo phân phối chương trình các môn học theo kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2018-2019 đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Đảm bảo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của các môn học. Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá để thúc đẩy đổi mới PPDH. Áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

- Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thường xuyên dự giờ để tư vấn, giúp đỡ giáo viên trong việc áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực đặc biệt chú ý hướng dẫn học sinh trong hoạt động nhóm, cách ghi bài, cách tìm hiểu các đơn vị kiến thức của bài học, phương pháp tự học... nhằm phát huy năng lực của người học. Đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng đánh giá thực tế và đánh giá quá trình với phương châm đánh giá theo sự tiến bộ của học sinh.

- Dạy học tự chọn: Xếp thời khóa biểu các buổi sáng trong tuần.

+ Khối 6,7 dạy tự chọn môn Tin học 02 tiết/tuần. Thực hiện theo phân phối chương trình đã được biên soạn.

+ Khối 8 dạy tự chọn nghề 2 tiết/tuần. Khối 9 dạy tự chọn môn Toán, Vật lí.

Chương trình dạy tự chọn: thực hiện theo kế hoạch dạy học tự chọn đã được phê duyệt.

- Tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng thiết bị dạy học, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tiễn trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài. Sử dụng có hiệu quả các phòng học bộ môn: Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học.

- Thường xuyên kiểm tra quản lý việc thực hiện quy chế chuyên môn trong giáo viên nhất là khâu soạn giáo án trên máy tính, giảng bài và tổ chức các hoạt động cho học sinh trên lớp; việc chấm, trả bài cho học sinh bằng cách thu, kiểm tra bài đã chấm theo từng học kỳ và năm học.

- Dạy học tích hợp với giáo dục bảo vệ môi trường một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung, gắn với thực tế ở các môn Vật lí, Công nghệ và Sinh học.

- Các bộ môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột theo công văn hướng dẫn của cấp trên.

- Tổ chức kiểm tra chất lượng, đánh giá xếp loại học sinh theo đúng quy định của thông tư  số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011;

- Phân loại đánh giá học sinh công khai, công bằng, chính xác, khách quan theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất của người học và đánh giá theo sự tiến bộ của học sinh.

1.2.2. Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

a) Học sinh giỏi.

* Chỉ tiêu: 

+ Cấp huyện chỉ tiêu đạt 17 giải trong đó:

Lớp 9 đạt 9 giải cụ thể như sau: Toán 9 đạt 2 giải, Vật lí 9 đạt 2 giải, Sinh 9 đạt 2 giải.

 Lớp 6,7,8 đạt 11 giải cụ thể như sau: Toán 6 đạt 2 giải, Toán 7 đạt 3 giải, Toán 8 đạt 2 giải,  Lý 8 đạt 2 giải, Sinh 8 đạt 2 giải.

+ Cấp tỉnh đạt 2 giải.

Nâng cao chất lượng giải ở cả cấp tỉnh và cấp huyện.

* Biện pháp:

- Lựa chọn, phân công giáo viên có năng lực có tinh thần trách nhiệm tiến hành bồi dưỡng mỗi tuần từ 1 đến 2 buổi bắt đầu từ tháng 9/2018 (riêng lớp 9 bồi dưỡng ngay từ trong tháng 8).

- Thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc, động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh. Phối hợp tốt với giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THCS Thị Trấn Quế trong việc cung cấp kiến thức, rèn kỹ năng cho học sinh.

- Tham mưu với nhà trường để thưởng xứng đáng cho giáo viên hướng dẫn và học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp đặc biệt là học sinh đạt giải cấp tỉnh.

          b. Tham gia cuộc thi: Khoa học kỹ thuật (KHKT).

         * Chỉ tiêu:

          - Thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (khối lớp 8,9) có 2 dự án dự thi đạt 1 giải cấp huyện; Có 01 dự án dự thi đạt giải cấp tỉnh.

* Biện pháp:

- Triển khai đến các tổ chuyên môn các văn bản hướng dẫn về cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học. Tổ chức phát động cuộc thi KHKT cho học sinh. Phân công giáo viên hướng dẫn học sinh tìm ý tưởng, lập dự án, làm sản phẩm… Thường xuyên theo dõi kiểm tra, đôn đốc, động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh. Hỗ trợ kinh phí cho các sản phẩm dự thi KHKT các cấp.

2. Bồi dưỡng đội ngũ.

2.1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ:

          - Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Loại xuất sắc: 6 Đ/c; loại khá: 4 Đ/c.

          - Giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do các cấp tổ chức.

          -  Hội giảng, thi giáo viên giỏi các cấp:

          + Hội giảng: 100% giáo viên tham gia.

          + Thi giáo viên giỏi cấp trường có 10 giáo viên đạt loại giỏi.

          + Thi giáo viên giỏi cấp huyện có 2 giáo viên đạt loại giỏi.

          + Thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh có 01 giáo viên đạt loại giỏi.

          + Cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning cấp huyện đạt 01 giải.

          + Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi: Có 01 giáo viên được công nhận GVCN giỏi cấp huyện.

          - Sinh hoạt tổ chuyên môn đúng quy định, mỗi tổ chuyên môn giải quyết 2 chuyên đề :

          Chuyên đề 1: Hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh THCS.

          Chuyên đề 2: Giải pháp nâng cao chất lượng ôn thi vào THPT.

           * Biện pháp:

- Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao trình độ. Động viên khuyến khích, tạo mọi điều kiện để giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi các cấp, thi giáo viên chủ nhiệm giỏi.

- Tổ chức hội giảng, thi giáo viên giỏi cấp trường trong tháng 10/2018. Giao chỉ tiêu kế hoạch cho các tổ chuyên môn và từng giáo viên  ngay từ đầu năm học.

- Đẩy mạnh hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn theo hướng tập trung nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học. Sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông qua trang “trường học kết nối” nhằm giúp đỡ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy phẩm chất năng lực của người học, sử dụng triệt để TBDH hiện có nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy.

- Dự giờ theo đúng quy định, đánh giá giờ dạy cần tập trung vào việc tổ chức, hướng dẫn các hoạt động học của học sinh. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên để nâng cao hiệu quả giờ lên lớp.

          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trong đó chú trọng kiểm tra quản lý việc soạn giáo án trên máy tính của giáo viên để tránh việc sao chép giáo án của đồng nghiệp. Sử dụng có hiệu quả mạng Internet phục vụ cho giảng dạy.

          - Triển khai tập huấn cho giáo viên sử dụng phần mềm Master elearning để thiết kế giáo án và tham dự cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning do Bộ GD&ĐT tổ chức. Phân công cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của trường thường xuyên giúp đỡ tư vấn để giáo viên áp dụng thành thạo phần mềm này trong dạy học.

          - Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các tổ chuyên môn để tổ chuyên môn bàn bạc, triển khai thực hiện các cuộc thi theo quy định của Sở, Phòng. Trong đó tập trung vào cuộc thi KHKT và thi HSG.

          - Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm của giáo viên, xây dựng nền nếp kỷ cương trong các hoạt động, kiện toàn các đoàn thể ngay từ đầu năm học, duy trì tốt hoạt động của chi đoàn, công đoàn, chi bộ Đảng.

- Đánh giá giờ dạy của giáo viên theo công văn hướng dẫn số 945/SGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học. Thi giáo viên giỏi bám sát Thông tư số 21/2010/BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, 

3. Công tác thi đua khen thưởng.

3.1 Chỉ tiêu :

          - Cán bộ giáo viên: Có 2 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 8 lao động tiên tiến, 2 giáo viên được UBND huyện tặng giấy khen.

3.2. Biện pháp:

- Tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, động viên khen thưởng kịp thời.

- Đánh giá  giáo viên, theo quy định chuẩn gi¸o viªn trung häc.

- Cho giáo viên đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm ngay từ đầu năm học.

- Tổ chức bình xét thi đua chặt chẽ nghiêm túc.

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

NĂM HỌC 2018-2019

1. Dương Thái Hưng - Tổ trưởng tổ KH tự nhiên.

- Giảng dạy theo chuyên môn được phân công.

- Chỉ đạo quản lý các hoạt động chuyên môn của tổ. Phụ trách nhóm Toán, Lý, Công Nghệ, lập kế hoạch tổ, chuẩn  bị nội dung họp, điều hành họp tổ, ký giáo án, kiểm tra đôn đốc việc vào điểm, dự giờ, ghi sổ báo giảng của các thành viên trong tổ.

2. Đặng Thị Hồng Minh - Tổ phó tổ KH tự nhiên.

- Phụ trách nhóm Hoá - Sinh. Ghi chép nghị quyết, theo dõi việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kiểm tra việc ghi sổ đầu bài các phòng học bộ môn và khối 8,9 điều hành tổ nếu tổ trưởng đi vắng.

- Giảng dạy theo chuyên môn được phân công, chủ nhiệm lớp 9B.

3. Phạm Ngọc Tuấn – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công;

-  Chủ nhiệm lớp 6A.

4. Vũ Văn Ngọc – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công;

-  Chủ nhiệm lớp 9C.

5. Đặng Trọng Nguyên – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công;

6. Nguyễn Thị Thảo – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công;

-  Chủ nhiệm lớp 7B.

7. Trương Thị Huệ – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công;

-  Chủ nhiệm lớp 8B.

8. Phan Văn Sơn – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công.

9. Trịnh Thị Thùy Dương – Giáo viên.

-  Giảng dạy theo chuyên môn được phân công.

 

 

 

IV/ lÞch tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch.

 

Th¸ng 8 n¨m 2018

Néi dung c«ng viÖc

Mèc thêi gian (thùc hiÖn)

Ng­êi phô tr¸ch

§iÒu chØnh, bæ sung kÕ ho¹ch

- Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ giáo viên

03,4/8/2018

TTCM

Gi¸o viªn

 

- Tựu trường

13/8/2018

Gi¸o viªn

 

- Kiểm tra lại cho học sinh các khối lớp

(theo lịch)

 

 

- Thi nghề phổ thông

14-15/8/2018

 

 

-  Một số hoạt động đầu năm học

13-19/8

Gi¸o viªn

 

- Phân công chuyên môn

(theo lịch)

 

 

- Học theo TKB năm học mới

20/8/2018

 

 

- Sinh hoạt chuyên môn

(theo lịch)

TTCM

Gi¸o viªn

 

- Ký duyệt giáo án

(theo lịch)

TTCM

Gi¸o viªn

 

- Luyện tập chuẩn bị cho khai giảng

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th¸ng 9 n¨m 2018

Néi dung c«ng viÖc

Mèc thêi gian (thùc hiÖn)

Ng­êi phô tr¸ch

§iÒu chØnh, bæ sung kÕ ho¹ch

- Khai giảng năm học mới

5/9

 

 

- Học theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Sinh hoạt chuyên môn

(theo lịch)

TTCM

Gi¸o viªn

 

- Triển khai kế hoạch cuộc thi KHKT

- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối

20/9

TTCM

Gi¸o viªn

 

- Lập các loại kế hoạch dạy thêm, Bồi giỏi, Tự chọn, Kiểm tra thường xuyên

(theo lịch)

TTCM

Gi¸o viªn

 

- Bồi dưỡng HSG

Theo KH

 

 

- Họp hội cha mẹ học sinh

23/9 (dự kiến)

 

 

- Kiểm tra học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện

27/9

 

 

 

 

 

 

- Vào điểm trong sổ điểm điện tử theo định kỳ

20/9

Gi¸o viªn

 

- BD HSG, dạy nghề

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Kiểm tra khảo sát đầu năm

11,12/8/2018

 

 

- Kiểm tra học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện

27/9/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th¸ng 10 n¨m 2018

Néi dung c«ng viÖc

Mèc thêi gian (thùc hiÖn)

Ng­êi phô tr¸ch

§iÒu chØnh, bæ sung kÕ ho¹ch

- Học theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Sinh hoạt chuyên môn

10/10 -25/10

TTCM

Gi¸o viªn

 

- Sinh hoạt chuyên môn cụm trường lần 1

Theo KH

 

 

- Nộp sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật

17/10

Gi¸o viªn

 

- Hội nghị CB – CC – VC

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Đón thư Bác

10/10

Gi¸o viªn

 

- Hội giảng, thi giáo viên giỏi cấp trường, GVCNG

5 - 25/10

Gi¸o viªn

 

- Thi KHKT cấp trường

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Kiểm tra chất lượng giữa kỳ

 Theo HD

Gi¸o viªn

 

- BD HSG, dạy nghề

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Dạy thêm theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Vào điểm trong sổ điểm điện tử theo định kỳ

20/10

Gi¸o viªn

 

- Kiểm tra chất lượng giữa kỳ

 Theo HD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th¸ng 11 n¨m 2018

Néi dung c«ng viÖc

Mèc thêi gian (thùc hiÖn)

Ng­êi phô tr¸ch

§iÒu chØnh, bæ sung kÕ ho¹ch

- Học theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Thi KHKT cấp huyện

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Sinh hoạt chuyên môn

 

10/11 -25/11

TTCM

Gi¸o viªn

 

- BD HSG, dạy nghề

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Dạy thêm theo TKB

 

Gi¸o viªn

 

- Vào điểm trong sổ điểm theo định kỳ

21/11

Gi¸o viªn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th¸ng 12 n¨m 2018

Néi dung c«ng viÖc

Mèc thêi gian (thùc hiÖn)

Ng­êi phô tr¸ch

§iÒu chØnh, bæ sung kÕ ho¹ch

- Học theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Sinh hoạt chuyên môn

(theo lịch)

TTCM

Gi¸o viªn

 

- BD HSG, dạy nghề

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Dạy thêm theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Vào điểm trong sổ điểm điên tử theo định kỳ.

20/12

Gi¸o viªn

 

- Dự Cuộc thi KHKT dành cho HS trung học cấp tỉnh

Theo HD

Gi¸o viªn

 

- Khảo sát chất lượng học kỳ I

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Sinh hoạt chuyên môn cấp cụm lần 2

 Theo HD

 

 

- Hội thi GVG cấp tỉnh

Theo HD

 

 

- Thi GVCN giỏi cấp huyện

Theo KH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th¸ng 01 n¨m 2019

Néi dung c«ng viÖc

Mèc thêi gian (thùc hiÖn)

Ng­êi phô tr¸ch

§iÒu chØnh, bæ sung kÕ ho¹ch

- Học theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Sinh hoạt chuyên môn

(theo lịch)

TTCM

Gi¸o viªn

 

- BD HSG, dạy nghề lớp 8

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Dạy thêm theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Khảo sát chất lượng học kỳ I

Theo HD

 

 

- Tổng kết điểm cho học sinh

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

-  Nộp báo cáo sơ kết kì I

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Kết thúc học kỳ I

 

Gi¸o viªn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th¸ng 02 n¨m 2019

Néi dung c«ng viÖc

Mèc thêi gian (thùc hiÖn)

Ng­êi phô tr¸ch

§iÒu chØnh, bæ sung kÕ ho¹ch

- Học theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Sinh hoạt chuyên môn

(theo lịch)

TTCM

Gi¸o viªn

 

- BD HSG, dạy nghề lớp 8

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Dạy thêm theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Vào điểm trong sổ điểm theo định kỳ

20/02

Gi¸o viªn

 

- Nghỉ tết âm lịch

(theo lịch)

GV-HS

 

- Hội thi GVG cấp huyện

Theo HD

 

 

- Sinh hoạt chuyên môn cụm trường lần 3

Theo KH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th¸ng 3 n¨m 2019

Néi dung c«ng viÖc

Mèc thêi gian (thùc hiÖn)

Ng­êi phô tr¸ch

§iÒu chØnh, bæ sung kÕ ho¹ch

- Học theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Sinh hoạt chuyên môn

(theo lịch)

TTCM

Gi¸o viªn

 

- BD HSG, dạy nghề lớp 8

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Dạy thêm theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Vào điểm trong sổ điểm theo định kỳ

20/03

Gi¸o viªn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th¸ng 4 n¨m 2019

Néi dung c«ng viÖc

Mèc thêi gian (thùc hiÖn)

Ng­êi phô tr¸ch

§iÒu chØnh, bæ sung kÕ ho¹ch

- Học theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Sinh hoạt chuyên môn

(theo lịch)

TTCM

Gi¸o viªn

 

- BD HSG, dạy nghề lớp 8

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Dạy thêm theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Vào điểm trong sổ điểm theo định kỳ

20/4

Gi¸o viªn

 

- Kiểm tra chất lượng HSG lớp 6, 7, 8

Theo hướng dẫn

Gi¸o viªn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th¸ng 5 n¨m 2019

Néi dung c«ng viÖc

Mèc thêi gian (thùc hiÖn)

Ng­êi phô tr¸ch

§iÒu chØnh, bæ sung kÕ ho¹ch

- Học theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Sinh hoạt chuyên môn

(theo lịch)

TTCM

Gi¸o viªn

 

- BD HSG, dạy nghề lớp 8

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Dạy thêm theo TKB

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Vào điểm trong sổ điểm theo định kỳ

 

Gi¸o viªn

 

- Khảo chất lượng lớp học kỳ II

Theo hướng dẫn

Gi¸o viªn

 

- Nộp báo cáo tổng kết năm học

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

- Kết thúc học kì II

23/5

Gi¸o viªn

 

- Đánh giá thi đua giáo viên cuối năm

(theo lịch)

Gi¸o viªn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Th¸ng 6+7 n¨m 2019

 

Néi dung c«ng viÖc

Mèc thêi gian (thùc hiÖn)

Ng­êi phô tr¸ch

§iÒu chØnh, bæ sung kÕ ho¹ch

- Công nhận tốt nghiệp THCS

Theo hướng dẫn

 

 

- Ôn thi  vào lớp 10 THPT

 

 

 

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Theo hướng dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/ Nh÷ng ®Ò xuÊt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phª duyÖt

(HiÖu tr­ëng ký tªn, ®ãng dÊu)

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Thái Hưng

 

 

                             

TRƯỜNG THCS TƯỢNG LĨNH

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tượng Lĩnh, tháng 9 năm 2018

 

 

Dương Thái Hưng

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 61

Tổng lượng truy cập: 306700