Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

KH CÔNG KHAI CÁC ĐIEU KIEN DAY VA HOC NAM HOC 2016-2017

KẾ HOẠCH

Công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường

 
 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thụng qua cỏc hoạt động thực hiện quy chế công khai về điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường trong từng kỳ học và cả năm nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy quyền làm chủ, thực hiện giám sát các hoạt động theo quy chế dân chủ cơ sở.

- Phát huy khả năng tự học và tinh thần sáng tạo, năng động trong việc tỡm tũi kiến thức để nâng cao trỡnh độ tay nhgề.

- Tự điều chỉnh kịp thời các sai phạm, hay thiếu sót trong quản lý điều  hành của Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, giáo viên trong nhà trường; bảo đảm công khai đầy đủ chính xác, chi tiết theo thời gian.

 

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP

 

TT

 

Nội dung

 

Thời gian

 

Phụ trách

 

Ghi chú

I

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3

Công khai về điều kiện dạy học.

 

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhõn viên: Số lượng, chức danh cú phõn biệt theo hỡnh thức đào tạo và tuyển dụng. Công tác bồi dưỡng nâng cao trỡnh độ

- Giáo viên: 26

- Hiệu trưởng: 01

- Hiệu phó: 01

- Kế toán: 01

- Văn thư: 01

Phân công chuyên môn theo từng khối : 4 khối 12 lớp

Bàn nghế trang thiết bị của 12 lớp và của nhà trường

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9 năm 2016

 

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

II

1

 

 

 

 

 

 

2

 

Công khai về chất lượng giáo dục.

Điều kiện, đối tượng tuyển sinh. Yêu cầu phối hợp giữa gia đỡnh và nhà trường, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của trường, đội ngũ cán bộ quản lý và giỏo viờn, kết quả học tập và đạo đức của học sinh.

Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Số HS xếp loại theo học lực, hạnh kiểm, HS đạt giải qua các kỳ thi, số HS tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9 năm 2016 và

tháng 6 năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng

 

 

III

 

   1

 

 

2

 

Công khai các nguồn kinh phí được đầu tư.

 - Ngân sách được cấp theo năm tài chính tháng 6 quý 1-3, tháng 1 năm sau quý 3-4

 - Các khoản thu góp trong năm theo hướng dẫn của cấp trên theo hướng dẫn của cấp trên theo quy chế dân chủ.

- Hội phụ huynh

 

 

 

 

Tháng 6/2016 và tháng 1 năm 2017

 

 

 

Kế toán

 

 

 

III – TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo:

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy định công khai cấp trường gồm các thành viên sau:

          1- Ông Đỗ Văn Cường  - Hiệu trưởng  - Trưởng ban.

          2- Ông Nguyễn Văn Tòng - Phó Hiệu trưởng -  Phú ban

          3- Bà  Đặng Thị Hồng Minh - Chủ tịch Công đoàn -  Phó ban

          4- Bà Dương Thị Đương - Tổ trưởng Chuyên môn - Thành viờn

          5- Ông Dương Thái  Hưng - Tổ trưởng Chuyên môn  -  Thành viờn

          6- Ông Tạ Hải Thắng - Tổ phó Chuyên môn  -  Thành viờn

          7- Bà Vũ Thị Hoàn - TPT Đội -  Thành viờn

 

2. Phõn cụng nhiệm vụ:

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và cụng khai đội ngũ, cán bộ quản lý, tài chính, tài sản, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Phó Hiệu trưởng: chịu trỏch nhiệm thực hiện quản lý và cụng khai chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục thực tế, của đơn vị. Cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Chủ tịch Công đoàn: Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, động viên, giám sát, đôn đốc  các hoạt động công khai của đơn vị. Phối hợp cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị

- Giáo viên Bộ môn: Thực hiện thống kê kết quả giảng dạy và giáo dục của cá nhân, kết quả tự bồi dưỡng nâng cao trỡnh độ, tự đánh giá phân loại giáo viên hàng năm để thực hiện công khai theo quy định.

- Bộ phận tài vụ: Quyết toán thu – chi theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu.

           Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

  • Phũng GD ĐT huyện Kim Bảng (để báo cáo);
  • Các thành viên Ban chỉ đạo, tài vụ;
  • Các tổ chức trong nhà trường: Chi bộ, Chi đoàn,

                  Công đoàn, Hội Phụ huynh học sinh, Các Giáo viên

                  Chủ nhiệm;

                                                                       

                                                                                                              Đỗ Văn Cường

Đỗ Văn Cường

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 103

Tổng lượng truy cập: 331457