Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

KH HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

TRƯỜNG THCS TƯỢNG LĨNH

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc

Tượng Lĩnh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH

Hội thảo chuyên đề hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh THCS

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THCS Tượng Lĩnh.

Căn cứ kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn KHTN năm học 2018-2019.

Tổ trưởng chuyên môn tổ KHTN xây dựng kế hoạch hội thảo chuyên đề hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh THCS, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong năm học và thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm học 2018-2019.

- Tạo cơ hội cho giáo viên chia sẽ những kinh nghiệm trong công tác giảng dạy bộ môn của mình và đồng nghiệp. Thông qua hội thảo giáo viên hướng dẫn cụ thể hơn việc học sinh lập kế hoạch và mục tiêu, đề ra các phương pháp tự học cụ thể. Học sinh biết tự học qua sách giáo khoa, tự học qua sách bài tập, sách tham khảo, tự nghiên cứu.

- Thực hiện tốt các tiêu chí trong phong trào thi đua từ năm học 2018-2019.

2. Yêu cầu

- Tất cả các giáo viên tổ KHTN đều tham gia hội thảo và có những bài tham luận cho buổi hội thảo có kết quả cao.

- Các giáo viên phải viết và trình bày tham luận chuẩn bị kĩ các nội dung đã được phân công.

- Phải có hoạt động thực tế giảng dạy tại lớp, theo môn học.

- Nội dung bài tham luận: Nêu thực trạng, thuận lợi, khó khăn, nguyên  nhân, giải pháp khắc phục, các chỉ tiêu của môn cần phấn đấu đạt. Chú trọng giải pháp thực hiện để đạt các chỉ tiêu đã nêu. Đề xuất-kiến nghị đối với tổ CM, đối với nhà trường (lưu ý các giải pháp cần đạt phải làm như thế nào?, bộ phận nào làm?lực lượng hỗ trợ, kinh phí…)

- Sau hội thảo tổ chuyên môn định hướng để giáo viên sẽ cùng thực hiện nhằm nâng cao chất lượng một cách toàn diện, làm nền tảng cơ bản cho những năm tiếp theo.

II. Nội dung kế hoạch.

- Các giáo viên chuẩn bị các tham luận trình bày về chuyên đề hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh THCS để dạy - học tốt các bộ môn mình giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phân công cụ thể như sau:

TT

Môn

Tên tham luận

Người viết

1

Toán 9

Việc hướng dẫn tự học cho học sinh của giáo viên, việc tự học của học sinh trường THCS Tượng Lĩnh

Vũ Văn Ngọc

2

Toán 8

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc tự học vủa học sinh trường THCS Tượng Lĩnh

Trương Thị Huệ

3

Toán 7

Phát huy năng lực tự học của học sinh đối với môn Toán

Nguyễn Thị Thảo

4

Vật lý

Phát huy năng lực tự học của học sinh đối với môn Vật lý

Phạm Ngọc Tuấn

5

Hóa học

Phát huy năng lực tự học của học sinh đối với môn Hóa học

Đặng Trọng Nguyên

6

Công nghệ

Phát huy năng lực tự học của học sinh đối với môn Công nghệ

Phan Văn Sơn

          Tham luận mỗi bài dài không quá 3 trang giấy A4, viết theo đúng yêu cầu, trong hội thảo trình bày tóm tắt trong vòng khoảng từ 8 đến 10 phút,

+ Giáo viên dạy minh họa: Đặng Thị Hồng Minh.

III. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.

1. Thời gian: 14h00  ngày 10 tháng 11 năm 2018.

2. Địa điểm: Dạy minh họa: phòng Tiếng Anh; Hội thảo: Phòng Sinh hoạt Tổ KHTN

3. Thành phần: Giáo viên tổ KHTN

 

IV. Biện pháp thực hiện

          - Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo triển khai trong toàn thể giáo viên trong tổ thực hiện.

- Phân công các giáo viên viết bài tham luận, chỉnh sửa phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường,(Gửi qua email hungphuonghanam@gmail.com cho tổ trưởng chuyên môn trước ngày 09/10/2018) 

- Đồng chí Đặng Thị Hồng Minh thiết kế bài dạy minh họa và chọn lớp thực hiện bài dạy.

Trên đây là kế hoạch về Hội thảo chuyên đề hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh THCS của tổ KHTN năm học 2018-2019. Đề nghị các đồng chí giáo viên được phân công thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

Tổ trưởng tổ KHTN

 

 

DƯƠNG THÁI HƯNG

 

 

 

thcstuonglinh

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 69

Tổng lượng truy cập: 327167