Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

KE HOACH CHU NHIEM 2016-2017

                                              KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

                                                        PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016

 

Thực hiện chỉ thị của Bộ giáo dục đào tạo về nhiệm vụ năm học 2015-2016 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của phòng giáo dục và đào tạo Kim Bảng, kế hoạch năm học của trường THCS Tượng Lĩnh trong năm qua công tác chủ nhiệm  đã thu được những kết quả nổi bật đó là: Có 99,25% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt, không có hạnh kiểm yếu, không có học sinh nào mắc tệ nạn xã hội, trật tự kỷ cương nhà trường vẫn được giữ vững. Vì vậy, chất lượng trí dục có những chuyển biến tích cực: Tỷ lệ học sinh có điểm kiểm tra các môn phòng, sở quản đạt từ trung bình trở lên đạt 77,5%/ tổng số lượt bài bài kiểm tra; Học sinh giỏi văn hóa, TDTT cấp huyện có 90 em đạt giải. Có 15 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 em đạt giải trong kỳ thi cấp quốc gia ; thi vào THPT tỉ lệ đỗ là 85%. Cảnh quan nhà trường luôn đảm bảo xanh- sạch - đẹp.

Tuy nhiên công tác chủ nhiệm còn bộc lộ một số tồn tại đó là:

1. Một vài GVCN thiếu nhiệt tình, nặng về kỉ luật học sinh mà chưa chú ý tới biện pháp giáo dục thuyết phục.

 2. Một số học sinh chưa có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, ý thức rèn luyện thực hiện các nhiệm vụ của người học sinh còn yếu.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 - 2017

I NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

           Căn cứ hướng dẫn số 374/HD-THCS ngày 14/9/2016 của Phòng GD&ĐT Kim Bảng về việc “thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2016-2017”

Căn cứ  kế hoạch năm học của trường THCS Tượng Lĩnh.

Căn cứ hướng dẫn của Hội đồng Đội Kim Bảng về phong trào thanh thiếu nhi trong năm học 2016-2017.

Trường THCS Tượng Lĩnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác chủ nhiệm như sau:

II NỘI DUNG KẾ HOẠCH

A/ Đặc điểm tình hình.

1. Thuận lợi:

- Kết quả của năm học 2015-2016 thực sự tạo đà cho sự phát triển năm học 2016 - 2017.

- Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trẻ, nhiệt tình và trách nhiệm.

- CSVC đầy đủ đáp ứng yêu cầu dạy và học.

2. Khó khăn:

- GVCN nhiều đồng chí nhà ở xa trường nên việc sâu sát học sinh còn hạn chế.

B/ phương hướng nhiệm vụ năm học 2016- 2017

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

           - Nâng cao chất lượng trí dục, đức dục của học sinh trong nhà trường.

           - Đưa toàn bộ chủ đề, chủ điểm năm học vào nề nếp, thực hiện nghiêm túc theo chủ đề năm học.

           - Nâng cao chất lượng  hoạt động ngoài giờ lên lớp. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh

           - Tích cực tham gia cuộc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, cấp huyện.

          2. Chỉ tiêu chung:

- 100% số lớp được kiểm tra về vệ sinh phòng học, về cơ sở vật chất.

- 100% số lớp được kiểm tra về nền nếp sách vở, đồ dùng học tập .

- Kiểm tra chuyên đề giáo viên về công tác chủ nhiệm: mỗi khối 1 chủ nhiệm được kiểm tra trong 1 học kỳ.

- 100% giáo viên chủ nhiệm tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi.                

           Các nhiệm vụ cụ thể

* Giáo dục tư tưởng đạo đức:

Chỉ tiêu: 99% HS xếp loại hạnh kiểm khá tốt. 100% HS không vi phạm pháp luật. Khối 6 : 100% học sinh đạt mức độ hình thành phảm chất.

                                                   Xếp loại hạnh kiểm:

Khối

Tổng số HS

Tốt

Khá

TB

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ %

6

 

 

 

 

 

 

 

7

108

90

83,3

17

15,74

1

0,93

8

116

95

81,89

20

17,24

1

0,86

9

91

69

75,82

21

23,1

1

1,09

Cộng

315

254

80,63

58

18,41

3

0,952

- Không có học sinh vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường và các tệ nạn xã hội.

Biện pháp

- Nhà trường lập kế hoạch chi tiết theo kỳ, tháng. Giáo viên chủ nhiệm các lớp triển khai thực hiện theo kế hoạch. Giao chỉ tiêu cho từng lớp.

          - Kiểm tra thường xuyên giờ truy bài hàng ngày, tiết sinh hoạt cuối tuần ở các khối lớp.

          - Giám sát việc kiểm tra của TPT + sao đỏ hàng ngày, hàng tuần. Nhận xét, đánh giá công tác chủ nhiệm thông qua trong buổi giao ban thứ 6 hàng tuần. Khối lớp làm tốt được khen thưởng cả chủ nhiệm, học sinh. Khối lớp nào không thực hiện theo kế hoạch của nhà trường sẽ nghiêm túc phê bình đưa vào việc xét thi đua đối với chủ nhiệm cuối kỳ, cuối năm.

          - Củng cố lại các tổ chức có liên quan như chi đoàn, Đội, Hội phụ huynh. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ngoài nhà trường đặc biệt là ban công an xã để giáo dục các em học sinh chậm tiến .

           - Duy trì các hoạt động sinh hoạt lớp, bình nhật.

          - Tổ chức các ngày  kỷ niệm lớn trong năm để qua đó giáo dục truyền thống  nhằm hoàn thiện nhân cách học sinh.

          - Tổ chức các đợt thi đua gối sóng, cải tiến khâu đánh giá, thi đua khen thưởng.

* Giáo dục trí dục:

 Chỉ tiêu: Xếp loại học lực (Bảng đính kèm) đỗ vào THPT 84,5%

Xếp loại học lực:

Khối

T.số HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

108

14

12,96

43

39,8

47

43,51

4

3,70

0

 

 

8

116

16

13,79

62

53,44

36

31,03

2

1,72

0

 

 

9

91

18

19,78

40

43,95

32

35,16

1

1,09

0

 

 

Cộng

315

48

15,23

145

46,03

115

36,50

7

2,22

0

 

 

- Học sinh giỏi đạt:

+ Cấp huyện: 30 giải

+ Cấp tỉnh: 2 giải

           Biện pháp thực hiện :

          - Quán triệt nâng cao nhận thức cho học sinh về các nhiệm vụ của học sinh qua các sáng thứ hai hàng tuần. Từ đó xây dựng động cơ thái độ học tập đúng đắn.

- Kiểm tra 2 lần/ năm các dụng cụ học tập.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập của học sinh tại gia đình.

- Mở hội nghị trao đổi về phương pháp học tập cho từng khối ở từng bộ môn. Hội thảo công tác chủ nhiệm lớp.

- Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng lười học, gian nận trong thi cử.

- Bắt buộc GVCN phải dự bình nhật lớp: 2 ngày trong tuần và dự sinh hoạt lớp vào thứ 7 hàng tuần.

*Giáo dục lao động hướng nghiệp:

 Chỉ tiêu:

- 100% học sinh học chương trình tư vấn hướng nghiệp.

- 100% học sinh lớp 8, 9 được học nghề .

- Vệ sinh trường, lớp: xanh - sạch - đẹp.

- Chăm sóc cây xanh, bồn hoa cây cảnh.

 Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch lao động hướng nghiệp, dạy nghề chi tiết.

- Đôn đốc kiểm tra thường xuyên.

- Phân công đồng chí Sơn, Tuấn, Hưng dạy nghề, đồng chí Nguyên  phụ trách lao động.

- Đầu tư dụng cụ để vệ sinh cho các lớp.

* Giáo dục văn thể mỹ:

 Chỉ tiêu:

- 100% học sinh mặc đồng phục vào sáng thứ hai, năm, bẩy hàng tuần và các ngày lễ.

 Biện pháp:

- Đôn đốc kiểm tra thường xuyên.

- Luyện tập văn nghệ hàng tháng.

Đỗ Văn Cường

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 55

Tổng lượng truy cập: 306694