Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ SHCM MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI NĂM HỌC 2016 - 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ SHCM MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

       Thực hiện công văn số 374/PGDĐT-THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng ngày 14 tháng 9 năm 2016 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016 – 2017;

     Thực hiện công văn số 334/PGDĐT-THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng ngày 25/8/2016 về việc Hội thảo, SHCM mô hình trường học mới, năm học 2016 – 2017;

     Trường THCS xã Tượng Lĩnh xây dựng Kế hoạch Hội thảo và Sinh hoạt chuyên môn nội dung Dạy – học theo mô hình trường học mới đối với khối 6 năm học 2016 – 2017 cụm Tượng Lĩnh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

 - Tăng cường trao đổi những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc khi thực hiện chương trình theo mô hình trường học mới.

- Tăng cường nhận thức của giáo viên về vai trò của phương pháp dạy học tính cực nhằm đáp ứng yêu cầu của đổi mới dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Tạo điều kiện để giáo viên chủ động, sáng tạo thực hiện chương trình các môn học.

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới PPDH, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

 1. Hội thảo tháng 10 – Lớp 6

   1.1 Thời gian tổ chức:   Từ 13h30 ngày 06/10/2016

   1.2 Địa điểm: Tổ chức tại Trường THCS Tượng Lĩnh

   1.3 Thành phần:

+ Mời lãnh đạo, chuyên viên Phòng giáo dục trung học – Sở GD &ĐT;

+ Lãnh đạo Phòng Giáo dục, chuyên viên Tổ THCS;

+ Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng. Tổ trưởng, Tổ phó và Giáo viên dạy lớp 6 mô hình trường học mới các môn  Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (Sinh) các trường THCS thực hiện  trên địa bàn huyện

  1.4 Nội dung:

    + Phân công chuẩn bị ý kiến tham luận, Dạy minh họa, điều hành ghi biên bản

        - Chuẩn bị ý kiến tham luận: Cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 6 các môn Ngữ văn, KHTN (Sinh) các trường thực hiện mô hình trường học mới trong toàn huyện.

     +  Dạy minh họa, điều hành, ghi biên bản.

     a. Môn Ngữ văn:  - Dạy minh họa Đ/c Phạm Thị Thanh Hương – THCS Thi Sơn.

          Bài 6: Thạch sanh –(Tiết 1)

     + Điều hành tham luận và rút kinh nghiệm giờ dạy Đ/c Lại Thị Thu Hường – THCS Thanh Sơn.

     + Ghi biên bản tiết dạy: Đ/c Dương Thị Đương – THCS Tượng Lĩnh.

     + Ghi hình tiết dạy: Đ/c Tạ Hải Thắng

    b. Môn KHTN(Sinh):

      + Dạy minh họa Đ/c Lê Thị Kim Anh – THCS Thanh Sơn.

          Bài 11 : Cơ quan sinh dưỡng của cây xanh – Tiết 1

     + Điều hành tham luận và rút kinh nghiệm giờ dạy Đ/c Lại Thị Kim Dung – THCS Thi Sơn.

     + Ghi biên bản tiết dạy: Đ/c Dương Thị Nguyên – THCS Tượng Lĩnh.

     + Ghi hình tiết dạy: Đ/c Đặng Thị Hồng Minh – THCS Tượng Lĩnh

 1.5 Chương trình hội thảo tháng 10/2016

 

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

Từ 13h30

- Tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu

- Tổ tư vấn mô hình trường học mới phát biểu chỉ đạo Hội thảo

- Trường đặt địa điểm.

- Tổ tư vấn mô hình trường học phòng GD&ĐT

2

Từ 14h00

Giáo viên dạy minh họa 2 môn Ngữ văn(6A), KHTN(Sinh) – lớp 6B

Giáo viên

3

Từ 15h00

- Trao đổi, rút kinh nghiệm về tiết dạy

- Trình bày ý kiến tham luận

Giáo viên

4

Từ 16h30

- Rút kinh nghiệm, kết luận buổi Hội thảo

- Tổ tư vấn mô hình trường học phòng GD&ĐT

 

- Ngay sau buổi Hội thảo kết thúc thu biên bản Hội thảo của các bộ môn, các bài báo cáo tham luận, kế hoạch các tiết dạy minh họa Hội thảo nộp về Phòng GD.

2. Sinh hoạt chuyên môn hàng tháng theo định kỳ.

Lịch SHCM ngày 05 và 20 hàng tháng nhà trường tổ chức dạy các tiết minh họa(tập trung vào các môn theo mô hình trường học mới lớp 6)

                                

TT

Tháng

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

 

 

 

9

06/9

- Dạy  4 tiết minh họa – Lớp 6

Tổ KHTN: Môn Toán, KHTN(Lý)

Tổ KHXH: Môn Ngữ văn, KHXH(Địa)

- Rút kinh nghiệm giờ dạy

 

Đ/c Hưng, Tuyết

Đ/c Đương, Thiết

 

20/9

- Dạy 4 tiết minh họa – Lớp 6

Tổ KHTN: Môn Toán, Công nghệ

Tổ KHXH: Môn Ngữ văn, KHXH(Sử)

- Rút kinh nghiệm giờ dạy

 

Đ/c Thành, Sơn

Đ/c Nhung, Nguyện

 

 

 

 

 

 

10

05/10

- Tập huấn nội dung “Đổi mới hoạt động GDPT theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh” .

- Hướng dẫn SHCM theo hướng nghiên cứu bài học, xây dựng các chuyên đề tổ CM

 

Đ/c Cường - HT

 

 

Đ/c  Tòng - PHT

 

06/10

- Hội thảo SHCM Dạy- học theo mô hình trường học mới – Cụm Tượng Lĩnh

+ Môn  KHTN( Sinh )

 

+ Môn Ngữ văn

 

- Rút kinh nghiệm giờ dạy

 

Đ/c Kim Anh – THCS Thanh Sơn

 

Đ/c Hương – THCS Thi Sơn

 

 

20/10

* Tổng kết công tác Hội giảng

* Hội thảo Chuyên để Tổ chuyên môn

“Nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm trong mô hình THM”

- Dạy 2 tiết minh họa – Lớp 6

Tổ KHTN: Môn Sinh

Tổ KHXH: Môn  KHXH

- Rút kinh nghiệm giờ dạy

* Báo cáo tham luận Hội thảo

 

 

 

 

Đ/c D. Nguyên

Đ/c Nguyệt

Điều hành hội thảo

2 TTCM(Hưng, Đương)

 

 

 

 

 

 

 

11

05/11

- Hội thảo môn Ngữ văn cấp trường

“Đổi mới kỹ thuật dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học”

Dạy minh họa :

Tổ KHXH: Môn Ngữ văn 8,9

Tổ KHTN Toán, Hóa học

- Rút kinh nghiệm giờ dạy

* Báo cáo tham luận Hội thảo chuyên đề

 

 

 

 

Đ/c Nhàn, Đ/c Thiết

Đ/c Ngọc, Đ.Nguyên

 

21/11

- Tổng kết công tác thi GVG cấp trường, Hồ sơ thi GVCN giỏi cấp trường

2 Tổ trưởng chuyên môn

 

 

 

 

 

12

05/12

- Dạy hoc 2 tiết minh họa – Lớp 6

Tổ KHTN: Môn Vật lí

Tổ KHXH: Môn GDCD

- Rút kinh nghiệm giờ dạy

-Triển khai kế hoạch, dạy thêm môn thứ 4

 

Đ/c  Tuấn

Đ/c Nga

 

20/12

- Dạy hoc 2 tiết minh họa – Lớp 6

Tổ KHTN: Môn Tin

Tổ KHXH: Môn Mỹ thuật

- Rút kinh nghiệm giờ dạy

 

Đ/c Thảo

Đ/c Thương

 

 

 

01/2017

05/01

Sơ kết HK I. Phân công chuyên môn KH II.

2 tổ chuyên môn

 

 

20/01

- Dạy hoc 2 tiết minh họa – Lớp 6

Tổ KHTN: Môn Toán

Tổ KHXH: Môn TD

- Rút kinh nghiệm giờ dạy

 

Đ/c Minh

Đ/c Thắng

 

 

 

 

02

06/02

- Dạy hoc 2 tiết minh họa – Lớp 6

Tổ KHTN: Môn Toán

Tổ KHXH: Môn Âm Nhạc

- Rút kinh nghiệm giờ dạy

 

Đ/c Huệ

Đ/c Hoàn

 

20/02

- Dạy hoc 2 tiết minh họa – Lớp 6

Tổ KHTN: Môn KHTN(Lí)

Tổ KHXH: Môn GDCD

- Rút kinh nghiệm giờ dạy

 

Đ/c Tuyết

Đ/c Nga

 

 

 

 

 

3

06/3

- Hội thảo SHCM Dạy- học theo mô hình trường học mới – Cụm Tượng Lĩnh

+ Môn  KHTN( Lí )

+ Môn GDCD

 

- Rút kinh nghiệm giờ dạy

 

Đ/c Tuyết – THCS Tượng Lĩnh

Đ/c Nga – THCS Tượng Lĩnh

 

20/3

- Dạy hoc 2 tiết minh họa – Lớp 6

Tổ KHTN: MônToán

Tổ KHXH: Môn Ngữ văn,

- Rút kinh nghiệm giờ dạy

 

Đ/c Hưng,

Đ/c Đương

 

 

 

 

 

4

05/4

- Dạy hoc 2 tiết minh họa – Lớp 6

Tổ KHTN: Môn KHTN(Sinh)

Tổ KHXH: Môn TD

- Rút kinh nghiệm giờ dạy

- Xây dựng kế hoạch dạy thêm môn thứ 4

 

Đ/c D. Nguyên

Đ/c Điệp

 

2 TTCM, GV dạy môn thứ 4

 

20/4

- Dạy hoc 2 tiết minh họa – Lớp 6

Tổ KHTN: Môn KHTN (lý)

Tổ KHXH: Môn Ngữ văn

- Rút kinh nghiệm giờ dạy

 

Đ/c Phong

Đ/c Thiết

 

                                         

                                                                       

    Trên đây là kế hoạch Hội thảo và SHCM nội dung Dạy – học theo mô hình trường học mới  năm học 2016 – 2017 của trường THCS Tượng Lĩnh năm học 2016-2017

 

 

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Phòng GD (để b/c);

- Tổ THCS ;

- Lãnh đạo nhà trường;

- TT tổ chuyên môn(để thực hiện);

- Lưu VT.                                                                                      Đỗ Văn Cường

Đỗ Văn Cường

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 113

Tổng lượng truy cập: 294935