Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

KE HOACH BDGV năm 2016 -2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  KIM BẢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TƯỢNG LĨNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           Số 19 /KH – THCS TL

 

              Tượng lĩnh,  ngày 2 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH  BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

     Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc bồi dưỡng chính trị hè và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cấp THCS hè năm 2016.

     Thực hiện kế hoạch số 288/GD ĐT- THCS ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Phòng GD và ĐT huyện Kim Bảng về việc tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp THCS năm học 2016-2017.

     Thực hiện kế hoạch của Phòng GD và ĐT huyện Kim Bảng về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2016.

      Căn cứ vào kế hoạch công tác tháng 8 của Phòng GD và ĐT huyện Kim Bảng. Trường THCS Tượng Lĩnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2016-2017 như sau:

 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

     1. Mục đích.

 Làm cho đội ngũ CBQLGD, giáo viên trong nhà trường :

   - Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên về những nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội XII của đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước

   - Tiếp tục thực hiện Quy định số 16 về đạo đức nhà giáo và cuốc vận động “ Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

   -  Tiếp tục nâng cao năng lực nhận thức cho cán bộ giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh THCS.

     - Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

     - Đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng tập trung giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới phương pháp dạy học,  đổi mới kiểm tra đánh giá.

     - Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh theo các chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đáp ứng việc triển khai Đề án “ Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”.

  2. Phương châm bồi dưỡng.

- Kết hợp bồi dưỡng trong hè với bồi dưỡng trong năm học.

    - Đa dạng hoá các loại hình bồi dưỡng.

- Kết hợp các hình thức bồi dưỡng, tăng thời lượng thực hành, có bài thu hoạch đánh giá kết quả đợt bồi dưỡng.

3. Loại hình, hình thức bồi dưỡng.

- Loại hình bồi dưỡng : Bồi dưỡng thường xuyên hè  2016.

- Hình thức bồi dưỡng:

+ Thông qua các lớp bồi dưỡng.

+ Thông qua tự học tự bồi dưỡng của CBQL và giáo viên.

+ Thông qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn cấp trường, cụm và huyện.

+ Thông qua các hình thức hỗ trợ dạy học.

 4. Đối tượng bồi dưỡng.

- Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường.

 5. Các nội dung bồi dưỡng trong năm học

a. Bồi dưỡng chính trị hè năm 2016

- Thời gian: 2 ngày 3;4/8/2016

- Thành phần: CBQL, giáo viên trường THCS

- Địa điểm : Ngày 3/8/2016 học tập trung tại Nhà văn hóa huyện Kim Bảng.

  Ngày 4/8/2016 tập trung thảo luận viết thu hoạch tại trường.

  b. Bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

   * Bồi dưỡng tập trung(do Sở - Phòng tổ chức) :

-  Tập huấn sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường cấp THCS chia thành 2 đợt.

Đợt 1: Thời gian 2 ngày từ ngày 08/8/2016 đến ngày 09/8/2016 tại Trường THCS Nhật Tân.

+ Thành phần: Cán bộ quản lý, giáo viên dạy các bộ môn thực hiện theo chương trình trường học mới khối lớp 6.

Đợt 2: Thời gian 01 ngày 10/8/2016  tại Trường.

+ Thành phần: Cán bộ quản lý, giáo viên chưa tham gia tập huấn theo mô hình trường học mới của đợt 01.

+ Nội dung: Tập trung vào các vấn đề trọng tâm trong chuyên môn; bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; triển khai các cuộc thi; tiêu chí đánh giá thi đua của giáo viên trong năm học; các sân chơi trí tuệ...

C. Sinh hoạt chuyên môn.

* Sinh hoạt chuyên môn cấp trường:

 - Thời gian: 05 và 20 hàng tháng.

*  SHCM cấp cụm huyện.( theo kế hoạch hướng dẫn của phòng giáo dục).

*  SHCM môn Tiếng Anh  (thực hiện theo kế hoạch hướng dẫn của phòng giáo dục).

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

    1/ Đối với nhà trường.

  • Lập kế hoạch, danh sách chọn cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học tập chính trị, tập huấn, sinh hoạt chuyên môn.(có danh sách kèm theo).
  • Tổ chức cho cán bộ, giáo viên thảo luận viết thu hoạch, nộp bài thu hoạch đúng thời gian.

    2/ Đối với Tổ chuyên môn, giáo viên

  • Tổ chuyên môn phân công người phụ trách các nhóm tập huấn chuyên môn.
  • Giáo viên tham gia bồi dưỡng tập huấn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn, laptop,... để phục vụ cho công tác tập huấn.

Trường THCS Tượng Lĩnh yêu cầu các tổ chuyên môn, cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên./.

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT (Để báo cáo);
  • Lãnh đạo trường
  • Các tổ chuyên môn;
  • Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                  Đỗ Văn Cường

 

 

 

                                            

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Cường

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 56

Tổng lượng truy cập: 331296