Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ NĂM HỌC 2016 -2017

KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ

NĂM HỌC 2016 -2017

I. NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

       Căn cứ công văn số 1348/SGDĐT-GDTrH ngày 09/09/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn dạy học và thi nghề phổ thông năm học 2016-2017;

       Căn cứ kế hoạch số 374/PGDĐT-THCS ngày 14/9/2016 của Phòng GD&ĐT  Kim Bảng về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2016-2017 ”;

       Căn cứ kế hoạch số 386/PGDĐT-THCS ngày 21/9/2016 của Phòng GD&ĐT  Kim Bảng về việc "Hướng dẫn dạy học và thi nghề phổ thông năm học 2016-2017”;

       Trường THCS Tượng Lĩnh xây dựng kế hoạch dạy nghề năm học 2016-2017 như sau:

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC DẠY NGHỀ NĂM 2015– 2016

1. Đặc điểm tình hình.

      - Trường THCS xã Tượng Lĩnh là một trường phía bắc của huyện Kim Bảng. Trường có 1 GV dạy kỹ thuật công nghiệp, 1 GV công nghệ; 4 GV dạy môn Vật lý, 3 GV dạy môn Tin học nên việc tổ chức dạy nghề điện dân dụng và nghề tin học văn phòng cho học sinh là rất phù hợp.

     - Đa số học sinh yêu thích các môn học này hơn so với học nghề trồng lúa trước đây vì sau khi học xong học sinh có thể áp dụng các kiến thức đã học vào phục vụ cuộc sống sinh hoạt hàng ngày như lắp đặt, sửa chữa những hư hỏng thông thường các thiết bị điện và đồ dùng điện trong gia đình, biết sử dụng máy tính, biết soạn thảo văn bản.

     - Tài liệu và chương trình dạy nghề được cung cấp đầy đủ.

2. Chỉ tiêu phấn đấu.

    *  Khối 9 : 100% số học sinh lớp 9 tham gia học nghề điện dân dụng và nghề tin học văn phòng.

           Trong đó: Lớp 9A,B học nghề điện dân dụng; Lớp 9C dạy nghề Tin học văn phòng

           - 100% học sinh đăng ký dự thi.

- Tỉ lệ đỗ: 100%: Trong đó xếp loại: Giỏi, Khá :100 %

    * Khối 8 : 100% số học sinh lớp 8 học nghề Điện dân dụng và nghề Tin học văn phòng. Trong đó: Nghề điện dân dụng : Lớp 8A,B

                  Nghề Tin học văn phòng : Lớp 8C

   3. Biện pháp thực hiện.

-  100% số học sinh lớp 9 tham gia học và thi nghề điện dân dụng nghề Tin học văn phòng;

         - 100% học sinh lớp 8 hoàn thành chương trình  học nghề trong  năm học 2016-2017.

* Về tổ chức:

Khối  9: Tổ chức cho 2 lớp 9A,B học nghề điên dân dụng với 62  học sinh; 1 lớp 9C học nghề Tin học văn phòng với 30 học sinh. Hoàn thành chương trình dạy nghề 20 tiết còn lại trước ngày 18/10/2016

Khối  8: Tổ chức cho 2 lớp 8A,B học nghề điên dân dụng với 77 học sinh; 1 lớp  8C học nghề Tin học văn phòng với 39 học sinh.

*  Giáo viên tham gia dạy nghề: Khối 9 dạy đúng, dạy đủ 70 tiết theo đúng  quy định của Bộ giáo dục, thực hiện đúng theo nội dung PPCT chương trình mà sở Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm học 2012-2013 đã quy định (trong đó: 50 tiết học trong học kỳ II lớp 8 năm 2015 – 2016; 20 tiết còn lại học ở kỳ I lớp 9 năm 2016 – 2017 hoàn thành chương trình trước 18/10/2016).

Khối 8 tổ chức dạy nghề cho học sinh 70 tiết trong năm học 2016-2017 và hoàn thành chương trình học nghề khi kết thúc năm học mỗi tuần dạy một buổi, mỗi buổi không quá 3 tiết

+ Học kỳ I : dạy 10 tuần, bắt đầu từ 26/9/2016 đến ngày 03/12/2016

+ Học kỳ II : dạy 14 tuần, bắt đầu từ 09/01/2017 đến ngày 29/04/2017

- Coi trọng các tiết thực hành để giúp các em làm thực hành thành thạo.

- Giáo viên soạn, giảng, chấm, trả theo đúng quy định chuyên môn. Ký duyệt giáo án trước khi lên lớp.

- Giám hiệu thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy định chuyên môn.

- Học sinh tham gia đầy đủ có chất lượng các buổi học.

  4. Hồ sơ quản lý chuyên môn các lớp dạy nghề phổ thông

  * Đối với nhà trường :

   - Phân phối chương trình;

   -  Kế hoạch tổ chức dạy nghề phổ thông;

   - Sổ gọi tên ghi điểm;

   - Sổ ghi đầu bài.

*  Đối với giáo viên dạy nghề phổ thông

   - Kế hoạch bài dạy/ giáo án.

   - Lịch báo giảng.

 5. Kiểm tra đánh giá xếp loại kết quả học tập nghề phổ thông của học sinh:

   Thực hiện theo quy chế đánh giá xếp loại học sinh (Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT)

III.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

    1. Phân công giáo viên dạy:

- Phan Văn Sơn: Chuyên môn KTCN dạy nghề điện dân dụng  lớp 9A, 8A

- Phạm Ngọc Tuấn: Chuyên môn Vật lý dạy nghề điện dân dụng  lớp 9B, 8B

- Dương Thái Hưng: Chuyên môn Tin học dạy nghề Tin học văn phòng  lớp 9C, 8C.

    2. Số tiết học:

Tổng số tiết học: 70 tiết trong đó cả lý thuyết và thực hành và hoàn thành chương trình học nghề khi kết thúc năm học mỗi tuần dạy một buổi, mỗi buổi không quá 3 tiết

   3. Đối tượng học:

     - Học sinh lớp 9: Tổng số học sinh tham dự : 92 học sinh trong đó:

    + Nghề điện: 62 em;

    + Nghề tin: 30 em.

    - Học sinh lớp 8: Tổng số học sinh tham dự: 117 học sinh (nghề điện: 78 em; nghề tin: 39 em)

    4. Số điểm kiểm tra và xếp loại đánh giá:

- Điểm hệ số 1: 4 điểm trong đó:

+ Kiểm tra miệng : 1 lần

+ Kiểm tra 15 phút: 1 bài

+ Kiểm tra 45 phút: 2 bài (1 bài theo PPCT và 1 bài KT cuối CT)

- Điểm hệ số 2(Thực hành): 3 bài

Cách tính điểm tổng kết: Điểm TBm = (Điểm HS 1 + Điểm HS 2):10

     * Cơ sở vật chất:

      - Tài liệu: Tài liệu giảng dạy và học tập được quy định tại công văn số 1167/SGD ĐT – GDTrH ngày 23/11/2012 của Sở GD & ĐT.

       - Dụng cụ thực hành: Học sinh tự chuẩn bị những vật liệu dụng cụ có sẵn hoặc mua các vật liệu dụng cụ cần thiết phục vụ cho dạy và học thực hành.

     Trên đây là kế hoạch dạy nghề  năm học 2016-2017 của Trường THCS xã Tượng Lĩnh. Đề nghị các đồng chí giáo viên đã được phân công nhiệm vụ dạy nghề năm học 2016 – 2017 chuẩn bị tốt về tài liệu, nghiên cứu bài dạy để giảng dạy nghề đạt kết quả cao trong năm học 2016 – 2017 .

 

Nơi nhận:

    - Phòng GD & ĐT (để b/c)

    - Lãnh đạo nhà trường;

    - Tổ chuyên môn (để t/h);

    - Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                  Nguyễn Văn Tòng

Nguyễn Văn Tòng

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 103

Tổng lượng truy cập: 331457