Tin tức : Kế hoạch nhà trường/

KẾ HOẠCH Tổ chức hội thảo giáo viên chủ nhiệm lớp cấp trường Năm học 2016-2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thảo giáo viên chủ nhiệm lớp cấp trường

Năm học 2016-2017

 
 

 

 

Căn cứ công văn số 374/PGDĐT- THCS ngày 14/9/2016 về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017” của Phòng GD&ĐT Kim Bảng;

Thực hiện kế hoạch số 385/PGDĐT – THCS ngày 21/9/2016 về việc Tổ chức Hội thảo – Hội thi GVCN lớp giỏi cấp THCS năm học 2016-2017 của Phòng GD&ĐT Kim Bảng;

Trường THCS xã Tượng Lĩnh xây dựng Kế hoạch Hội thảo giáo viên chủ nhiệm lớp cấp trường  năm học 2016 – 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Làm cho cán bộ, giáo viên thấy rõ nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

- Nâng cao hiệu quả việc tổ chức, chỉ đạo công tác chủ nhiệm với việc hình thành nhân cách, phẩm chất năng lực học sinh, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh; trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi công tác chủ nhiệm lớp;

2. Yêu cầu

Thông qua Hội thảo giúp đội ngũ GVCN lớp của nhà trường được bồi dưỡng, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

II. Nội dung hội thảo:

- Những khó khăn, thuận lợi  của công tác chủ nhiệm lớp trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; trong tình hình kinh tế  - xã hội hiện nay.

- Nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác chủ nhiệm của giáo viên ở trường phổ thông  khi thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới

- Kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm  hoạt động đội, giáo dục học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

- Các giải pháp của giáo viên chủ nhiệm trong việc ngăn ngừa hiện tượng học sinh đánh nhau mang tính “mang tính bạo lực”

- Những kinh nghiệm xử lý tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp.

- Mô hình về giờ sinh hoạt lớp, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên ở trường phổ thông.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

    1. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 13h30 ngày 19/10/2016.

    2. Địa điểm: Tại trường THCS xã Tượng Lĩnh

    3. Thành phần:

- Mời:  Lãnh đạo Phòng Giáo dục, chuyên viên Tổ THCS;

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và toàn thể giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp của nhà trường.

      4. Phân công viết tham luận,

    4.1 Để hội thảo đạt được chất lượng, nhà trường phân công giáo viên chuẩn bị tham luận tham gia trình bày tại hội thảo với nội dung:

+ Đ/c : Dương Thái Hưng viết tham luận về vấn đề:

  Những khó khăn, thuận lợi của công tác chủ nhiệm lớp trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; trong tình hình kinh tế  - xã hội hiện nay.

+ Đ/c Lại Thị Tuyết tham luận về:

  Nội dung, phương pháp và kỹ năng thực hiện công tác chủ nhiệm của người giáo viên ở trường THCS  khi thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới.

+ Đ/c  Tạ Hải Thắng tham luận về:

       Kinh nghiệm tổ chức hoạt động nhóm hoạt động đội, giáo dục học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao.

+ Đ/c Nguyễn Thị Thảo  tham luận về:

 Các giải pháp của giáo viên chủ nhiệm trong việc ngăn ngừa hiện tượng học sinh đánh nhau mang tính “mang tính bạo lực.

+ Đ/c Dương Thị Đương tham luận về:

 Những kinh nghiệm xử lý tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp.

+ Đ/c Đặng Thị Hồng Minh tham luận về:

 Mô hình về giờ sinh hoạt lớp, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp cho giáo viên ở trường phổ thông.

+ Đ/c Đặng Trọng Nguyên tham luận về:

Giáo viên chủ nhiệm lớp với nhiệm vụ nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG.

+ Đ/c Trương Thị Huệ  tham luận về:

Giáo viên chủ nhiệm lớp với công tác giáo dục học sinh yếu nâng cao chất lượng đại trà

+ Đ/c Lê Thị Thành tham luận về: Kinh nghiệm giáo dục học sinh chậm tiến.

    4.2 Phân công ghi biên bản thu tham luận hội thảo: Đ/c Đinh Thị Thiết.

* Yêu cầu: Tham luận sử dụng phông chữ Times New Roman và gửi về nhà trường  qua địa chỉ email: thcstuonglinh@gmail.com trước ngày  18/10/2016.

5. Chương trình hội thảo.

 

TT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

Từ 13h30

- Tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu

- Phát biểu chỉ đạo, nội dung buổi Hội thảo

 Đ/c Tòng.

Lãnh đạo nhà trường

2

Từ 13h45

Giáo viên trình bày các tham luận tại Hội thảo

Giáo viên được phân công

3

Từ 15h30

- Trao đổi, những kinh nghiệm của công tác chủ nhiệm lớp

- Trình bày ý kiến tham luận khác

 

Giáo viên dự hội thảo

4

Từ 16h15

- Rút kinh nghiệm, kết luận buổi Hội thảo

Lãnh đạo nhà trường

 

 III. Tổ chức thực hiện

   - Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn tổ KHXH căn cứ theo kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, ghi biên bản và nộp lại nhà trường sau buổi hội thảo.

  - Các đồng chí giáo viên được phân công chuẩn bị chu đáo các nội dung để tham gia hội thảo để đạt hiệu quả cao.

     Trên đây là kế hoạch hội thảo môn Ngữ văn năm học 2016-2017 của Trường THCS xã Tượng Lĩnh.

 

Nơi nhận:                                                         K/T HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (để b/c);                                                  P.HIỆU TRƯỞNG                  

- Lãnh đạo nhà trường;

- Tổ trưởng CM;                                                                                 

- Lưu: VT.                                                                                          

                                                                                     

                                                                                     

     

                                                                       Nguyễn Văn Tòng

Nguyễn Văn Tòng

Tải tệp đính kèm

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 103

Tổng lượng truy cập: 331457