Điểm báo

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC 2014-2015
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Biểu 03_ HTCPHT
TRƯỜNG THCS VĨNH TRỤ      
         
TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC 2014-2015
 
            ĐVT: Đồng
TTHọ và tênLớp Trẻ em, HS mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo…Trẻ có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo Số thángKinh phí hỗ trợGhi chú
Năm 2014Năm 2015
AB1234567
  Tổng cộng 160158100           7.000.000 
1Phạm Nguyễn Thùy An6A                  1             4              280.000 
2Trần Minh Hiếu6A                  1             4              280.000 
3Lã Thị Hường6A                  1                 1            9              630.000 
4Chu Hoài Phong6A                  1                 1            9              630.000 
5Nguyễn Hoài Nam6B                  1                 1            9              630.000 
6Trần Anh Tuấn6B                  1             4              280.000 
7Nguyễn Anh Tú7A                  1                 1            9              630.000 
8Vũ Thanh Vân 7A                  1             4              280.000 
9Vũ Anh Tuấn7A                  1                 1            9              630.000 
10Hà Thu Uyên7A                   1            5              350.000 
11Chu Đức Hoàng8A                  1             4              280.000 
12Vũ Duy Hiển8A                  1             4              280.000 
13Vũ Minh Thảo8A                  1             4              280.000 
14Trần Thị Phương Nga8B                  1                 1            9              630.000 
15Trần Quốc Đạt     9A                  1             4              280.000 
16Vũ Thị Hòa9B                  1                 1            9              630.000 
         
 Số tiền bằng số:                                7.000.000     
 Số tiền bằng chữ:Bảy triệu đồng.   
    Vĩnh Trụ.,ngày 6 tháng 02 năm 2015
 NGƯỜI LẬP BIỂU
Tác giả:

Xem thêm

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
KĨ NĂNG CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ ĐÔI MẮT
HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!
Lời ước dưới trăng