Thông báo

Kiểm tra đồ dùng học tập học sinh
Đánh giá ý thức học tập của học sinh thông qua việc các em chuẩn bị sách vở đồ dùng sử dụng trong năm học.
Liên đội Trường THCS Vĩnh Trụ tiến hành kiểm tra đồ dùng dụng cụ học tập đối với học sinh toàn trường nhằm xem xét đánh giá ý thức của các em học sinh trong học tập từ đó có biện pháp cụ thể. Danh sách dụng cụ và đồ dùng học tập có trên file đính kèm.
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
KĨ NĂNG CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ ĐÔI MẮT
HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!
Lời ước dưới trăng