tin tức-sự kiện

TRƯỜNG THCS VĨNH TRỤ VỚI HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” CẤP HUYỆN

TRƯỜNG THCS VĨNH TRỤ VỚI HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI” CẤP HUYỆN

Năm học 2015 – 2016

        Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016 trong công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo”, trường THCS Vĩn Trụ và Tổ chuyên môn tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn sâu rộng, trong đó tiêu biểu là Hội thi GV dạy giỏi cấp THCS huyện Lý Nhân năm học 2015 – 2016.

        Hội thi là hoạt động chuyên môn để ghi nhận sự nỗ lực của các nhà giáo và là một trong những cơ sở đánh giá việc thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý”.

       Đây cũng là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng tự học của học sinh; đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn trong nhà trường.

       Hội thi GVG huyện Lý Nhân năm 2015 – 2016, trường THCS có hai nhà giáo tham gia ở hai bộ môn là thày Nguyễn Văn Quyết - môn Lịch sử và cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy – môn Vật lí. Các thày cô giáo tham gia dự thi và các Tổ chuyên môn đã tích cực chuẩn bị, nghiên cứu bài dạy, vận dụng các phương pháp dạy học mới, đổi mới kiểm tra đánh giá trong các tiết dạy nhằm phát huy phẩm chất, năng lực của người học.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy

Thày giáo Nguyễn Văn Quyết đang hướng dẫn học sinh các nhóm

        Kết quả sau Hội thi, cả hai thày cô giáo được cộng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2015 – 2016.

       Từ kết quả Hội thi là cơ sở để các Tổ chuyên môn nhà trường tiếp tục thúc đẩy đổi mới sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tác giả: Nguyễn Duy Phong

Xem thêm

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
KĨ NĂNG CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ ĐÔI MẮT
HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!
Lời ước dưới trăng