Tổ chức

Phòng ban trực thuộc

  • Địa chỉ: Xóm 2 - Thị trấn Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam
  • Email: c2vinhtru@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513871853
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Trung Thành
Vị trí: Tổ trưởng
Email: thanhletien@gmail.com
Điện thoại: 0944868986
2
Họ tên: Trần Thu Tiếp
Vị trí: Tổ Phó
Email: tttiep81@gmail.com
Điện thoại: 0987968757
3
Họ tên: Vũ Thị Minh Huệ
Vị trí: Tổ viên
Email: vuthiminhhue82@gmail.com
Điện thoại: 0941914369
4
Họ tên: Vũ Quốc Trung
Vị trí: Tổ viên
Email: c2vinhtru@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0985824982
5
Họ tên: Nguyễn Xuân Trường
Vị trí: Tổ viên
Email: truonghi10384@gmail.com
Điện thoại: 0978499084
6
Họ tên: Trần Văn Vinh
Vị trí: Giáo viên
Email: c2vinhtru@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0974298879
7
Họ tên: Đỗ Thị Ngọc
Vị trí: Giáo viên
Email: dngoc79@gmail.com
Điện thoại: 0978499084
8
Họ tên: Nguyễn Thị Tú
Vị trí: Giáo viên
Email: c2vinhtru@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0978499084
9
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Vị trí: Giáo viên
Email: nguyenthanhthuy260183@gmail.com
Điện thoại: 0947946667
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
KĨ NĂNG CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ ĐÔI MẮT
HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!
Lời ước dưới trăng