Niềm vui ngày khai trường
Ca nhac
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  

Tổ chức

  • Ban giám hiệu

  • Địa chỉ: Xóm Gia Hội- Vũ Bản- Bình Lục- Hà Nam
  • Email: thcsvuban@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513865071
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thế Mạnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: thcsvuban@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513865071
2
Họ tên: Trần Duy hải
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: tranduyhai1970@gmail.com.vn
Điện thoại: 0979865135
3
Họ tên: Trần Đức Phong
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: thcsvuban@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0979866057