Bạn cần biết

THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

Phòng GD&ĐT Lý Nhân

Trường THCS Xu©n Khª

THỜI KHÓA BIỂU

Năm học: 2017 -2018

Thực hiện từ ngày 11/12/2017

 

 

 

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

Ngày ngh

Thứ hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

2

Nhạc (Nguyệt)

Tự chọn (Phương)

Anh (Quân)

Toán (Thân)

Hóa (Cúc)

Thể dục (Yến)

Toán (Hoa)

Văn (Lan)

 

 

3

Tự chọn (Miên)

Toán (Phương)

Toán (Khuê)

Văn (Hà)

Thể dục (Yến)

Nhạc (Toan)

Anh (Quân)

Sinh (Cúc)

Tuyết V( Nhân chính)

 

4

Toán (Hoa)

Thể dục (Yến)

CN (Tuyết)

Địa (Toan)

Toán (Thái)

Toán (Khuê)

Văn (Lan)

Anh (Quân)

 

 

5

Văn (Miên)

Địa (Toan)

Họa (Hà)

Anh (Quân)

Sinh (Cúc)

Hóa (Hoa)

Văn (Lan)

Toán (Thái)

 

Thứ ba

1

Văn (Miên)

Anh (Nguyệt)

CN (Tuyết)

Thể dục (Yến)

Sinh (Cúc)

Địa (Toan)

Hóa (Hoa)

Toán (Thái)

Lan, Phương,

 

2

Thể dục (Yến)

CD (Miên)

Địa (Toan)

Toán (Thân)

Văn (Tuyết V)

Anh (Nguyệt)

Toán (Hoa)

Sử (Tuyết)

 

3

Họa (Tuyết)

Lý (Thắng)

Sinh (Yến)

Sinh (Cúc)

Toán (Thái)

Văn (Tuyết V)

CD (Miên)

Hóa (Hoa)

 

 

4

Anh (Nguyệt)

Họa (Tuyết)

Lý (Thắng)

Địa (Toan)

Họa (Tuyết V)

Toán (Khuê)

Thể dục (Yến)

Sinh (Cúc)

 

 

5

CN (Tuyết)

Sinh (Cúc)

Toán (Khuê)

Lý (Thắng)

Anh (Nguyệt)

Sử (Tuyết V)

Địa (Toan)

CD (Miên)

 

Thứ tư

1

CN (Tuyết)

Toán (Phương)

Thể dục (Yến)

CD (Hà)

CN (Khuê)

Anh (Nguyệt)

Văn (Lan)

Toán (Thái)

Hoa, Miên

 

2

Anh (Nguyệt)

Tự chọn (Phương)

Văn (Hà)

Thể dục (Yến)

Sử (Tuyết V)

Toán (Khuê)

Sử (Tuyết)

Văn (Lan)

Cúc ( Nhân Đạo)

 

3

Thể dục (Yến)

CN (Tuyết)

Toán (Khuê)

Văn (Hà)

Toán (Thái)

Sử (Tuyết V)

Họa (Lan)

Địa (Toan)

 

 

4

Tin (Khuê)

Thể dục (Yến)

Tin (Thái)

Văn (Hà)

Anh (Nguyệt)

Văn (Tuyết V)

Địa (Toan)

Lý (Thắng)

 

 

5

Tin (Khuê)

Anh (Nguyệt)

Tin (Thái)

Toán (Thân)

Địa (Toan)

CD (Tuyết V)

Lý (Thắng)

Họa (Lan)

 

Thứ năm

1

Anh (Nguyệt)

Sử (Toan)

Thể dục (Yến)

CN (Tuyết)

Toán (Thái)

Toán (Khuê)

Toán (Hoa)

Văn (Lan)

 

 

2

Toán (Hoa)

Anh (Nguyệt)

Sử (Tuyết)

Tự chọn (Hà)

Văn (Tuyết V)

CN (Khuê)

Văn (Lan)

Thể dục (Yến)

Thắng, Phương

 

3

Địa (Toan)

Văn (Miên)

Toán (Khuê)

Sử (Tuyết)

Thể dục (Yến)

Anh (Nguyệt)

Sinh (Cúc)

Toán (Thái)

 

 

4

Sinh (Cúc)

CN (Tuyết)

Nhạc (Toan)

Họa (Hà)

Anh (Nguyệt)

Văn (Tuyết V)

Thể dục (Yến)

Hóa (Hoa)

 

 

5

CD (Miên)

 

Sinh (Yến)

Sinh (Cúc)

 

 

Hóa (Hoa)

Địa (Toan)

 

Thứ sáu

1

Lý (Thắng)

Văn (Miên)

Anh (Quân)

Toán (Thân)

Nhạc (Toan)

Thể dục (Yến)

Toán (Hoa)

Văn (Lan)

 Nguyệt, Thái

 

2

Sử (Toan)

Văn (Miên)

Sử (Tuyết)

Anh (Quân)

Văn (Tuyết V)

Hóa (Hoa)

CN (Thắng)

Văn (Lan)

 

 

3

Toán (Hoa)

Toán (Phương)

Địa (Toan)

Sử (Tuyết)

Văn (Tuyết V)

Toán (Khuê)

Văn (Lan)

Thể dục (Yến)

 

 

4

Tự chọn (Miên)

Tin (Khuê)

Văn (Hà)

Nhạc (Toan)

CD (Tuyết V)

Sinh (Cúc)

Lý (Thắng)

Anh (Quân)

 

 

5

 

Tin (Khuê)

CD (Hà)

CN (Tuyết)

Hóa (Cúc)

Văn (Tuyết V)

Anh (Quân)

Lý (Thắng)

 

Thứ bảy

1

Văn (Miên)

Toán (Phương)

Anh (Quân)

Văn (Hà)

Sử (Tuyết V)

Sinh (Cúc)

Toán (Hoa)

Toán (Thái)

Tuyết, Toan,

 

2

Văn (Miên)

Sinh (Cúc)

Văn (Hà)

Anh (Quân)

Toán (Thái)

Họa (Tuyết V)

Văn (Lan)

CN (Thắng)

Yến, Khuê

 

3

Toán (Hoa)

Văn (Miên)

Văn (Hà)

Tin (Thái)

Lý (Thắng)

Văn (Tuyết V)

Sinh (Cúc)

Anh (Quân)

 

 

4

Sinh (Cúc)

Nhạc (Nguyệt)

Tự chọn (Hà)

Tin (Thái)

Văn (Tuyết V)

Lý (Thắng)

Anh (Quân)

Văn (Lan)

 

 

5

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

Sinh hoạt

 

GVCN

 

Miên

Phương

Quân

Nguyệt

Khuê

Hoa

Lan

 

 tg: thcs xuân khê

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 33

Tổng lượng truy cập: 220562