Nâng bậc lương và phụ cấp kỳ I năm 2017

data/9034120500471168595/thongbao/CV%20471%20Nang%20luong%20va%20phu%20cap%20ky%20I.2017.pdf

HƯỚNG DẪN THI TOÁN, VẬT LÝ QUA MẠNG INTERNET NĂM HỌC 2016-2017

data/9034120500471168595/thongbao/CV%20810%20Huong%20dan%20to%20chuc%20cuoc%20thi%20giai%20toan%20vat%20ly%20qua%20mang%20Internet.pdf

THÔNG BÁO TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỀ THI

data/9034120500471168595/thongbao/CV%20913%20Tap%20huan%20phan%20mem%20quan%20ly%20ngan%20hang%20de%20thi.pdf

Triệu tập tổng kết hội thi KHKT, GVDG cấp THCS

data/9034120500471168595/thongbao/Cv%20393%20Hoi%20nghi%20Tong%20ket%20Hoi%20thi%20Cuoc%20thi%20cap%20THCS.pdf

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP CHỨNG CHỈ CNTT

data/9034120500471168595/thongbao/TH%C3%94NG%20B%C3%81O%20TUY%E1%BB%82N%20SINH%20L%E1%BB%9AP%20CNTT.jpg

BAO GIA AO DONG PHUC HS CAC TRUONG THCS HUYEN LY NHAN

data/9034120500471168595/thongbao/THCS%202017-BG.doc

THCS Xuân Khê kế quả thi cuối năm.

data/9034120500471168595/thongbao/I%E1%BB%82M%20CU%E1%BB%90I%20N%C4%82M%202016-2017.rar

KẾ HOẠCH THỰC HỆN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 2016 - 2017 Hộp thư đến x

data/9034120500471168595/thongbao/CV%20so%20720%20Ke%20hoach%20cong%20tac%20TDKT%20nam%20hoc%2016.17.pdf

THÔNG BÁO HẠN NHẬP ĐIỂM TRONG SỔ ĐIỂM ĐIỆN TỬ

data/9034120500471168595/thongbao/TH%C6%AF%20C%C3%94NG%20T%C3%81C.doc

HD thi IOE và OTE cấp huyện năm học 16-17

data/9034120500471168595/thongbao/CV%20926%20huong%20dan%20to%20chuc%20thi%20Olympic%20TA%20va%20TA%20tai%20nang.pdf

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

data/9034120500471168595/thongbao/CV%20so%20649%20Huong%20dan%20thuc%20hien%20nhiem%20vu%20NH%202016.2017.pdf

Danh sách coi chấm thi cuối năm gửi Bích

data/9034120500471168595/thongbao/Ph%C3%A2n%20c%C3%B4ng%20coi%20thi%20-%20ch%E1%BA%A5m%20thi%20HK2.xls

Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi 'Những tấm gương làm theo Bác'

data/9034120500471168595/thongbao/CV%2025%20Ke%20hoach%20trien%20khai%20cuoc%20thi%20viet%20Nhung%20tam%20guong%20lam%20theo%20Bac.pdf

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA SỞ

data/9034120500471168595/thongbao/KE%20HOACH%20DANH%20GIA%20NGOAI%20CUA%20SO.pdf

IỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DẠY THÊM, HỌC THÊM LỚP 9

data/9034120500471168595/thongbao/THANG%205-TH%C6%AF%20C%C3%94NG%20T%C3%81C-V%E1%BB%80%20VI%E1%BB%86C%20KI%E1%BB%82M%20TRA%20CH%E1%BA%A4T%20L%C6%AF%E1%BB%A2NG%20DTHT%20L%E1%BB%9AP%209.doc

TỔ XÃ HỘI NỘP BÀI E - LEARNING CHO Đ/C THÂN TRONG SÁNG MAI TỪ 7H30.

CÔNG VĂN THI E_LEARNING CÁC ĐỒNG CHÍ XEM LẠI

DỰ THẢO KẾT QUẢ VÀ PHƯƠNG ÁN XẾP LOẠI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

data/9034120500471168595/thongbao/THONG%20KE%20%20KY%20I%20%20PHONG%20THONG%20KE%2016-17%202%20%281%29.xls

Công văn mới

data/9034120500471168595/thongbao/CV%20so%20715%20Hoi%20thao%20cong%20tac%20chu%20nhiem%20lop.pdf

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 19

Tổng lượng truy cập: 225456