Tin tức : TIN HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG/

Về việc xét tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018

Xét tốt nghiệp lớp 9 có danh sách kem theo:

1 Ngô Đức Anh 9A     28/10/2003   Hà Nam K K
2 Ngô Thị Hải Anh 9A x   09/12/2003   Hà Nam G T
3 Trần Tuấn Anh 9A     11/03/2003   Hà Nam K T
4 Trương Nguyệt Ánh 9A x   04/05/2003   Hà Nam K T
5 Trần Thị Quỳnh Anh 9A x   02/07/2003   BVPS Nam Định B T
6 Ngô Xuân Bách 9A     08/09/2003   Hà Nam B T
7 Trương Thị Bích 9A x   25/10/2003   Hà Nam B T
8 Trương Thị Chiên 9A x   23/10/2003   Hà Nam B T
9 Triệu Văn Dũng 9A     27/06/2003   Hà Nam B T
10 Ngô Văn Đại 9A     08/07/2003   Hà Nam B T
11 Ngô Quang Đạt 9A     11/06/2003   Hà Nam B K
12 Trương Việt Đức 9A     01/02/2003   Hà Nam B K
13 Trương Nguyễn Minh Giang 9A x   12/06/2003   Hà Nam K T
14 Ngô Thúy Hà 9A x   11/11/2003   Hà Nam K T
15 Vũ Thị Hằng 9A x   29/01/2003   Hà Nam K T
16 Trương Thị Thu Hiền 9A x   12/05/2003   BVPS Nam Định G T
17 Trần Thị Hồng 9A x   30/10/2003   Hà Nam K T
18 Trương Minh Hùng 9A     03/01/2003   BVPS Nam Định G T
19 Ngô Ngọc Khánh 9A     27/11/2003   Hà Nam B T
20 Trần Huy Khuê 9A     25/02/2003   Hà Nam K T
21 Trần Văn Kiên 9A     24/06/2003   Hà Nam B T
22 Trương Phương Linh 9A x   27/04/2003   Hà Nam K T
23 Trương Thị Tuyết Mai 9A x   28/06/2003   BVPS Nam Định B T
24 Trương Thị Ngọc 9A x   03/11/2003   Hà Nam G T
25 Trần Quang Phúc 9A     27/08/2003   Hà Nam B T
26 Trương Đức Tâm 9A     19/01/2003   BVPS Nam Định B K
27 Ngô Xuân Tân 9A     25/10/2003   Hà Nam B T
28 Ngô Thu Thủy 9A x   30/11/2003   BVPS Nam Định K T
29 Trương Thị Thúy 9A x   05/01/2003   Hà Nam B T
30 Trương Thị Thu Trang 9A x   30/06/2003   Hà Nam G T
31 Trương Thị Ngọc Trang 9A x   21/02/2003   Hà Nam G T
32 Trương Văn Trình 9A     21/05/2003   Hà Nam B T
33 Trương Quang Tuấn 9A     23/03/2003   Hà Nam B T
34 Trần Hải Vân 9A x   25/02/2003   Hà Nam K T
35 Ngô Lan Anh 9B x   12/01/2003   Hà Nam K T
36 Trần Thị Ngọc Ánh 9B x   09/03/2003   Hà Nam K T
37 Nguyễn Thế Anh 9B     19/12/2003   Hà Nam B K
38 Trần Tuấn Anh 9B     13/10/2003   Hà Nam B T
39 Trần Huy Bách 9B     04/08/2003   Hà Nam B T
40 Trương Thị Thanh Chúc 9B x   04/07/2003   Hà Nam B K
41 Trương Thành Công 9B     23/01/2003   Hà Nam K T
42 Trương Văn Cường 9B     28/11/2003   Hà Nam B T
43 Ngô Thùy Dung 9B x   13/06/2003   Hà Nam G T
44 Ngô Đức Duy 9B     21/02/2003   Hà Nam K T
45 Trương Thị Đào 9B x   13/10/2003   Hà Nam B T
46 Trương Thành Đạt 9B     06/08/2003   BVPS Nam Định B T
47 Trần Huy Đức 9B     28/06/2003   Hà Nam K T
48 Trương Minh Đức 9B     10/01/2003   Hà Nam B K
49 Ngô Thị Thu Hà 9B x   29/04/2003   Hà Nam G T
50 Trần Thị Thu Hiền 9B x   01/04/2003   Hà Nam K T
51 Trương Văn Hiếu 9B     28/01/2003   Hà Nam B T
52 Trương Văn Hoàng 9B     24/11/2003   Hà Nam B K
53 Ngô Thị Dịu Hương 9B x   28/01/2003   BVPS Nam Định G T
54 Trương Đức Huy 9B     01/07/2003   Hà Nam B K
55 Ngô Thị Ngọc Huyền 9B x   12/05/2003   Hà Nam K T
56 Trương Thị Phương Lan 9B x   19/01/2003   Hà Nam B T
57 Trương Văn Linh 9B     21/05/2003   Hà Nam B K
58 Trần Đức Lương 9B     26/09/2003   Hà Nam K K
59 Trần Thị Thùy Minh 9B x   02/05/2003   Hà Nam G T
60 Trương Thị Hồng Ngọc 9B x   25/10/2003   Hà Nam B T
61 Trần Thị Hồng Nhung 9B x   29/05/2003   Hà Nam B T
62 Ngô Ngọc Tân 9B     16/03/2003   Hà Nam B T
63 Trương Thị Thảo 9B x   04/02/2003   Hà Nam G T
64 Ngô Minh Toản 9B     08/02/2003   Hà Nam B T
65 Trần Thị Thùy Trang 9B x   27/01/2003   Hà Nam B T
66 Trương Minh Trí 9B     24/10/2002   Hà Nam B K
67 Trương Đức Tú 9B     28/08/2003   Hà Nam B K
68 Trương Minh Tuấn 9B     10/06/2003   BVPS Nam Định K T
69 Hoàng Anh Tùng 9B     10/01/2003   Hà Nam B K
70 Ngô Thị Hải Yến 9B x   04/06/2003   Hà Nam K T
71 Trương Thị Hải Yến 9B x   24/06/2003   Hà Nam B T

Pqt

Tải tệp đính kèm

Các tin khác

Xem thêm...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin Demo qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 2

Hôm nay: 76

Tổng lượng truy cập: 220322