Tin tức/(Trường THCS Yên Bắc)/Công khai/
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS, năm học 2019-2020

PHÒNG GD & ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS YÊN BẮC

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

31 

 

 27

 1

 0

10

16

1

2

22

2

 

I

Giáo viên

 25

 

 

 22

 3

 

 

 10

 12

 1

 2

 22

 

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

 3

 

 

 

 

 

 1

 1

 

2

Vật lý

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

3

Hóa học

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

4

Sinh học

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

5

Tin học

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

6

Ngữ văn

6

 

 

6

 

 

 

3

3

 

 

6

 

 

7

Lịch sử

3

 

 

3

 

 

 

1

2

 

 

3

 

 

8

Địa lý

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

9

Công nghệ

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

10

Ngoại ngữ

2

 

 

2

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

11

GDCD

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

12

Âm nhạc

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

13

Mỹ thuật

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

14

Thể dục

2

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

II

Cán bộ quản lý

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 2

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

 

 

 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 1

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

 1

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yên Bắc, ngày 11 tháng 11 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Phạm Tuấn Tú

 

Tác giả: thcsyenbac
Gần lắm trường xa
Ngày hội đến trường
Nơi ấy con tìm về
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị