Tin tức/(Trường THCS Yên Bắc)/Tin tức - Sự kiện/
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra của trường THCS Yên Bắc

PHÒNG GD&ĐT TX DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS YÊN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 2/QĐ-THCSYB

Yên Bắc, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra

của trường THCS Yên Bắc

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS YÊN BẮC

          Căn cứ Công điện số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

          Căn cứ Công điện số 43/CĐ-BGD ĐT ngày 28/01/2020 của Bộ GD&ĐT về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

          Công văn số 43/UBND-VP ngày 31/01/2020 của UBND huyện Duy Tiên về việc tham mưu thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

          Theo đề nghị của tổ trưởng tổ văn phòng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của trường THCS Yên Bắc gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Tuấn Tú – Hiệu trưởng – Trưởng ban.

2. Bà Phạm Thị Huyền – Phó Hiệu trưởng – Phó ban.

3. Ông Nguyễn Ngọc Chính – TT tổ VP – Thành viên.

4. Ông Phạm Minh Phương – TT tổ KHTN – Thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – TT tổ KHXH&NV – Thành viên.

6. Ông Phạm Văn Hùng – TPT tổ KHTN – Thành viên

7. Bà Nguyễn Thu Hường – BTC Đ – Thành viên.

8. Bà Phạm Ngọc Loan – TPT Đội – Thành viên.

9. Bà Trần Thị Hương Giang – NV Y tế – Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo.

1. Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của trường THCS Yên Bắc

          Nắm bắt kịp thời chỉ đạo của các cấp, các ngành; chủ động, tham mưu cho Ban chỉ đạo xã, thị xã về công tác phòng, chống dịch bệnh của xã, thị xã.

          Chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

2. Có trách nhiệm giám sát nắm bắt tình hình, diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong nhà trường để kịp thời báo cáo về BC Đ xã, phòng GD&ĐT

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Duy Tiên (để báo cáo);

- Các tổ, bộ phận (để thực hiện);                                   

- Website trường;                       

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Phạm Tuấn Tú

Tác giả: thcsyenbac
Gần lắm trường xa
Ngày hội đến trường
Nơi ấy con tìm về
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị