Tin tức/(Trường THCS Yên Bắc)/THCS/
Phiếu bài tập Ngữ Văn số 2 - thời gian hoàn thành ngay 25/2/2020

Phiếu bài tập Ngữ Văn số 2 - thời gian hoàn thành ngay 25/2/2020

 

Phần I:
Trong văn bản “Bàn về đọc sách”, tác giả Chu Quang Tiềm viết :
            “ Đọc sách không cốt lấy nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kỹ. Nếu đọc được 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian, sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thật sự có giá trị. Nếu được mười quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc mười lần. “ Sách cũ trăm lần xem chẳng chán - Thuộc lòng, ngẫm kỹ một mình hay”, hai câu thơ đó đáng làm lời răn cho mỗi người đọc sách ... Đọc ít mà đọc kỹ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích lũy, tưởng tượng tự do làm đổi thay khí chất; đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy chỉ tổ làm mắt hoa, ý loạn, tay không mà về.Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết nhiều làm quý. Đối với việc học tập, cách đó chỉ là lừa mình dối người, đối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường, thấp kém .”
     Câu 1. Đoạn trích trên được rút từ văn bản nào? Tác giả nào ?
     Câu 2.Ở phần trích trên, tác giả đã đưa ra lời khuyên gì về việc đọc sách?
     Câu 3. Chỉ ra một thành phần khởi ngữ có trong đoạn trích trên.
     Câu 4.Từ hai câu thơ: “ Sách cũ trăm lần xem chẳng chán - Thuộc lòng, ngẫm kỹ một mình hay”:
      a. Em hiểu thế nào là “sách cũ”
      b. Hai câu thơ khuyên chúng ta điều gì khi đọc sách?
      c. Bằng một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi, em hãy nêu suy nghĩ của mình về tầm quan trọng của việc đọc sách; từ đó hãy đưa ra phương pháp đọc sách hiệu quả.
    Câu 5.Chỉ ra một hình ảnh so sánh trong đoạn trích và nêu tác dụng
    Câu 6.Trong câu văn “ Đọc ít mà đọc kỹ, thì sẽ tập nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích lũy, tưởng tượng tự do đến mức làm đổi thay khí chất; đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy chỉ tổ làm mắt hoa, ý loạn, tay không mà về”, tác giả đã sử dụng phép tu từ gì? Nêu hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng phép tu từ ấy trong đoạn trích.
   Câu 7.Đọc sách là một con đường quan trọng để tích lũy, nâng cao học vấn. Em hãy trình bày suy nghĩ ( khoảng 1 trang giấy thi ) về vấn đề đọc sách trong hoàn cảnh thế giới công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
   Câu 8.Từ nội dung của đoạn trích trên cùng sự hiểu biết xã hội, em có suy nghĩ gì về văn hóa đọc sách của một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay.Trinh bày ý kiến của em bằng một đoạn văn khoảng 10 câu.
Phần 2:

    Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân.

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Gần lắm trường xa
Ngày hội đến trường
Nơi ấy con tìm về
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị