Tin tức/(Trường THCS Yên Bắc)/THCS/
Phiếu bài tập Ngữ văn số 1- thời gian hoàn thành ngày 15/2/2020

 

Phiếu bài tập số 1- thời gian hoàn thành ngày 15/2/2020

 

 

Câu 1

Cho đoạn văn sau:

… Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú khoe của, chỉ biết lấy nhiều làm quý.Đối với việc học tập, cách đó chỉ là lừa mình dối người, đối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường, thấp kém.

1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của ai?

2. Tìm các khởi ngữ có trong đoạn văn.

3. Từ lời bàn của tác giả trong văn bản trên, em thu hoạch được gì về phương pháp đọc sách cho riêng mình? 

Câu 2:

 Trong văn bản “Bàn về đọc sách”, tác giả Chu Quang Tiềm có viết:

Chiếm lĩnh học vấn giống như đánh trận, cần phải đánh vào thành trì kiên cố, đánh bại quân tinh nhuệ, chiếm cứ mặt trân xung yếu. Mục tiêu quá nhiều, che lấp mất vị trí kiên cố, chỉ đá bên đông, đấm bên tây, hóa ra thành lối đánh “tự tiêu hao lực lượng”.

1. Qua đoạn trích, tác giả muốn đưa ra lời khuyên gì đối với người đọc?

2. Viết một đoạn văn nghị luận khoảng nửa trang giấy thi nêu suy nghĩ của em về vấn đề đọc sách trong thanh thiếu niên hiện nay

Câu 3:

Phân tích nhân vật anh thanh nên trong tác phẩm”Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long.

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Gần lắm trường xa
Ngày hội đến trường
Nơi ấy con tìm về
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị