Tin tức/(Trường THCS Yên Bắc)/Công khai/
Công khai thông tin chất lượng giáo dục THCS thực tế, năm học: 2018-2019

PHÒNG GD & ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS YÊN BẮC

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục THCS thực tế, năm học: 2018-2019

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

 

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

422

82

110

125

105

 

1

Tốt

(tỷ lệ so với tng số)

416

82

109

125

100

 

2

Khá

(t lệ so với tổng số)

6

 

1

 

5

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

II

Số học sinh chia theo học lực

 

 

 

 

 

 

1

Giỏi

(t lệ so với tổng số)

38

8

11

7

12

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

250

49

85

80

36

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

134

25

14

38

57

 

4

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

5

Kém

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

1

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

421

82

110

124

105

 

a

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tng s)

38

8

11

7

12

 

b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tng s)

123

24

38

31

30

 

2

Thi lại

(tỷ lệ so với tổng số)

73

26

13

34

0

 

3

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

1

 

 

4

Chuyển trường đến/đi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

5

Bị đuổi học

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học )

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi

 

 

 

 

 

 

1

Cấp huyện

15

3

5

7

 

 

2

Cấp tỉnh/thành phố

 

 

1

 

 

 

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

1

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

12

 

2

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

36

 

3

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

57

 

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng

(tỷ lệ so với tng s)

 

 

 

 

 

 

VIII

Số học sinh nam/số học sinh nữ

 

 

 

 

 

 

IX

Số học sinh dân tộc thiểu số

 0

 0

 

 

 

 

Yên Bắc, ngày 11 tháng 11 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Phạm Tuấn Tú

 

Tác giả: thcsyenbac
Gần lắm trường xa
Ngày hội đến trường
Nơi ấy con tìm về
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị