Tin tức/(Trường THCS Yên Bắc)/Tin tức - Sự kiện/
V/v hướng dẫn học sinh ôn tập, tự học ở nhà trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

PHÒNG GD&ĐT TX DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS YÊN BẮC

 

 

Số 4  /CV-THCSYB

 

V/v hướng dẫn học sinh ôn tập, tự học ở nhà trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Yên Bắc, ngày 15 tháng 02 năm 2020

 

          Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Yên Bắc

 

Thực hiện Công văn số 117/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Trường THCS Yên Bắc yêu cầu cán bộ, giáo viên nhà trường hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 cụ thể như sau:

1/ Phạm vi thời gian:

Giáo viên giao bài tập cho học sinh trong thời gian 2 tuần từ 17/2/2020 đến hết tháng 2 năm 2020

2/ Mức độ kiến thức, năng lực, phẩm chất:

Hệ thống kiến thức trong cả học kỳ I tới thời điểm đã học học kỳ II năm học 2019 - 2020, có thể giao nhiệm vụ tự nghiên cứu, tìm tòi, mở rộng kiến thức mới một cách hợp lý.

3/ Hình thức:

- Giáo viên bộ môn gửi nhắn tin nội dung yêu cầu các bài tập, câu hỏi, nội dung sẵn có trong Sách hướng dẫn cho GVCN, GVCN gửi qua tin nhắn điện tử cho PHHS.

- Ngoài ra, giáo viên tích cực giao bài tập qua email hoặc zalo nhóm/lớp/cá nhân học sinh, có yêu cầu thời gian nộp sản phẩm, giáo viên đánh giá kết quả và hồi đáp học sinh (yêu cầu nộp sản phẩm theo zalo cá nhân, không yêu cầu học sinh nộp sản phẩm lên nhóm, tránh tình trạng học sinh lấy bài của nhau để nộp); Khuyến khích giáo viên nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm dạy học trực tuyến khác để tương tác giao bài tập cho học sinh.

- Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa: Giao thêm bài tập phù hợp cho học sinh của mình để tăng cường bồi dưỡng. Ngoài ra, riêng học sinh giỏi khối 9 dự tuyển thi cấp tỉnh, giáo viên phụ trách tích cực trao đổi, thảo luận với giáo viên trường THCS Nguyễn Hữu Tiến, cùng tham gia bồi dưỡng học sinh.

         4/ Yêu cầu:

                   - Giáo viên báo cáo kết quả thực hiện bằng hình ảnh minh chứng qua nhóm zalo nhà trường định kỳ vào sáng thứ 2,4,6,Chủ nhật hằng tuần từ 17/2/2020 đến hết tháng 2 năm 2020.

         - Đồng chí Phó Hiệu trưởng tổng hợp kết quả báo cáo minh chứng bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 để tập hợp báo cáo Phòng GD&ĐT.

 

         Trường THCS Yên Bắc yêu cầu cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi gửi:

- Như kính gửi,

- Phòng GD&ĐT: Để BC,

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Tuấn Tú

 

Tác giả: thcsyenbac
Gần lắm trường xa
Ngày hội đến trường
Nơi ấy con tìm về
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị