• Địa chỉ: Chợ Lương - Yên Bắc - Duy Tiên - Hà Nam
  • Email: thcsyenbacdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513830684
TT Thông tin
1
Họ tên: Phạm Tuấn Tú
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: pttu63c2yb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 03513830684
2
Họ tên: Phạm Thị Huyền
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: pthuyen72c2yb@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0912355216
Gần lắm trường xa
Ngày hội đến trường
Nơi ấy con tìm về
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị