Điểm báo

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS YÊN NAM

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT)

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TC CN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

nhân viên

23

20

3

16

4

3

 

I

Giáo viên

18

18

0

14

4

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

3

3

 

 

3

0

 

 

 

2

1

1

 

 

 

 

 

 

3

Hóa

1

 

 

1

 

 

 

 

4

Sinh

1

 1

 

 

 

1

 

 

 

5

Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

6

Văn

2

2

 

 

2

 

 

 

 

7

Sử

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

8

Địa

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

9

GDCD

0

 

 

 

 

 

 

10

Âm nhạc

1

 

 

1

 

 

 

 

11

Thể dục

1

1

 

 

1

 

 

 

12

Ngoại ngữ

2

2

 

 

2

 

 

 

 

13

Tin

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

14

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

15

Công tác đội

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

3

 3

 

 

 

3

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

 1

 

 

 

 

1

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 1

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế, hành chính

 1

 

 1

 

 

 

 

 1

 

 

                                                                              Yên Nam, ngày 31 tháng 8 năm 2018

                                                                                 Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                                                    Nguyễn Thị Thu Hương

 

Tác giả:

Xem thêm

https://youtu.be/cuFrMu1jR1Q

Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Ngày hội đến trường
Lễ dâng hương tại Văn miếu Quốc Tử Giám