tin tức-sự kiện

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp THCS năm học 2019 - 2020

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp THCS năm học 2019 - 2020

          Thực  hiện Công văn số 129/GD&ĐT-THCS ngày 23 tháng 10 năm 2019 của Phòng giáo dục và đào tạo Duy Tiên về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi (GVDG) cấp THCS huyện Duy Tiên năm học 2019 – 2020, trường THCS Yên Nam có 02 đồng chí giáo viên tham dự Hội thi với hai bộ môn Vật lý, Lịch sử.

Mỗi giáo viên tham dự Hội thi GVDG cấp huyện thực hiện các vòng thi và nội dung thi theo thứ tự sau:

* Vòng 1: Gồm 2 nội dung thi:

- Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sau đây gọi tắt là sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), được đánh giá theo thang điểm 10;

- Thi một bài kiểm tra năng lực, được đánh giá theo thang điểm 10, thời gian làm bài là 120 phút, gồm 2 phần:

+ Phần hiểu biết chung (20%), gồm: Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên THCS; Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT; Công văn 2642/BGDĐT-GDTrH ngày 04/5/2012 về việc trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58; Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; định hướng đổi mới giáo dục phổ thông và các nội dung chỉ đạo của ngành; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2019-2020.

+ Phần hiểu biết về bộ môn: (80%), gồm: kiểm tra năng lực về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, kỹ năng sư phạm liên quan đến môn học và chương trình Giáo dục địa phương của môn học.

Những giáo viên có điểm SKKN đạt từ 6 trở lên và điểm bài thi năng lực đạt từ 8 trở lên mới được tham dự vòng 2 của Hội thi.

* Vòng 2: Thi thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi (1 tiết tự chọn và 1 tiết bốc thăm). Các tiết giảng được đánh giá theo Công văn số 945/SGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn, đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học kể từ năm học 2015-2016 và công văn số 1696/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2016 về việc sửa đổi, bổ sung minh chứng đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học theo công văn số 945/SGDĐT-GDTrH.

+ Bài dạy tự chọn: Giáo viên các trường THCS tự chọn bài dạy trong chương trình THCS thuộc môn đăng ký dự thi, phạm vi từ tuần 15 đến tuần 16 của  trường THCS đặt địa điểm dự thi.

+ Bài dạy bốc thăm: Trong phạm vi chương trình do Ban tổ chức quy định

          - Kết quả:

+ Sau Hội thi, cả 02 đồng chí dự thi đều đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện và đạt giải cấp huyện. Trong đó có đồng chí Vũ Thị Tâm đạt giải Nhì môn Lịch sử, đồng chí Nguyễn Mai Hoa đạt giải Ba môn Vật lý.

+ Xếp chung: Trường THCS Yên Nam xếp thứ 3/18 trường trong huyện.

 Hội thi đã góp phần nâng cao chất lượng, tạo sự chuyển biến tích cực về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội, rèn luyện giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tự học và sáng tạo. Qua Hội thi, các trường THCS phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực để giáo viên phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp và thi đua dạy tốt, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của toàn ngành.

Hội thi còn góp phần đánh giá thực trạng trình độ chuyên môn của giáo viên trường THCS Yên Nam nói riêng và các trường THCS trong toàn huyện Duy Tiên nói chung, từ đó định hướng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên, đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn trong nhà trường nhằm đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn tiếp theo.

   Một số hình ảnh tại  Hội thi:

    

Tác giả: BGH

Xem thêm

Giao lưu CLB tiêng Anh
Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Bài dạy minh họa