tin tức-sự kiện

Tập huấn triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018

Tập huấn triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018

Ngày 26/12/2018, Bộ GDĐT ban hành Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông (gọi chung là Chương trình GDPT 2018). Chương trình được xây dựng một cách đồng bộ các môn học, hoạt động giáo dục ở tất cả các cấp, lớp học; nội dung giáo dục thiết thực, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo; phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục tích cực, chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, kỹ năng sống, đảm bảo mục tiêu giáo dục hài hòa “dạy chữ” và “dạy người”. Đây là chương trình mới mang tính mở, giao quyền chủ động cho nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Năm học 2019-2020 đã được Bộ GDĐT xác định là năm bứt phá để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; đặc biệt là năm bản lề tích cực chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Điều này đòi hỏi đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cấp trung học phải tiếp cận sâu Chương trình; quán triệt sâu sắc và đầy đủ về mục đích, yêu cầu, kế hoạch giáo dục; định hướng về phương pháp, đánh giá kết quả giáo dục; các điều kiện để triển khai thực hiện, tạo bước chuyển trong nhận thức và chủ động, quyết tâm triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đạt hiệu quả.

Với yêu cầu đó, sau khi tiếp thu tập huấn triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 tại Phòng Giáo dục và đào tạo, chiều ngày 24 và 25/12/2019, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã triển khai tập huấn việc thực hiện chương trình GDPT 2018 tới toàn thể các đồng chí giáo viên của trường.

Qua hai buổi tập huấn, các đồng chí giáo viên nhà trường đã được nghe triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018,  một số vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình và vấn đề về đổi mới quản lý trường học hiện nay giúp cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường nhận thức đúng và đầy đủ về chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sau đây là một số hình ảnh buổi tập huấn:

   

Tác giả: BGH

Xem thêm

Giao lưu CLB tiêng Anh
Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Bài dạy minh họa