tin tức-sự kiện

CUỘC THI KHKT 2015

TỜ KHAI DÀNH CHO HỌC SINH (1A)

1) a. Họ và tên học sinh/nhóm trưởng: Lê Ngọc Huyền .  Lớp: 9c

          Email:lengochuyenyn@gmail.com.  Điện thoại: 01696939875

    b. Thành viên trong nhóm: Đỗ Văn Tặng Lớp: 9A

Email: tangdo43@gmail.com.      Điện thoại: 01649295602

2) Tên dự án: Chế tạo bộ nguồn đa năng từ nguồn máy tính cũ.

3) Trường: THCS Yên Nam.  Điện thoại: 03513838693

     Địa chỉ: Xã Yên Nam – Huyện Duy Tiên – Tỉnh Hà Nam

4) Người bảo trợ: GV Trần Đình Khuê

    Điện thoại/email   01234855330    /khue2012@gmail.com

5) Dự án này có tiếp tục từ năm trước không?               Có             ´  Không

          Nếu có:

          a) Đính kèm       Tóm tắt/Kế hoạch nghiên cứu của năm trước

          b) Giải thích sự khác và mới của dự án này so với năm trước trong  Phiếu dự án tiếp tục (7)

6) Năm nay, thí nghiệm/thu thập số liệu trong khoảng thời gian: (Phải nêu rõ ngày/tháng/năm)

    Ngày bắt đầu: 1/9/2015.    Ngày kết thúc: 10/11/2015

7) Bạn sẽ tiến hành thí nghiệm ở đâu? (Đánh dấu tất cả những nơi thích hợp)

            Cơ quan nghiên cứu              x Trường học         Thực địa  x Ở nhà   Nơi khác……….

8) Liệt kê tên và địa chỉ của tất cả những nơi làm việc ngoài nhà trường:

       a) Nhà riêng:  .     

         Địa chỉ: Thôn Điệp Sơn – Xã Yên Nam – Duy Tiên - Hà Nam

       b) Tên đơn vị:

          Địa chỉ:Trường THCS Yên Nam – Duy Tiên – Hà Nam

          Điện thoại: 03513838693.

 

9)       Kế hoạch nghiên cứu kèm theo

 

10)     Bản tóm tắt dự án sau khi thí nghiệm kèm theo

                                                                                 Yên Nam, ngày  18 tháng  11 năm 2015

                                                                                                          Nhóm trưởng

 

 

 

                                                                                                            Lê Ngọc Huyền

Tác giả: thcsyennam

Xem thêm

Giao lưu CLB tiêng Anh
Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Bài dạy minh họa