tin tức-sự kiện

Kết quả Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

 

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS YÊN NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

Số    /BC-THCSYN

Yên Nam, ngày 22 tháng 10 năm 2016

                                                                  

BÁO CÁO

Kết quả Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2016 - 2017

 

          Kính gửi: Phòng GD&ĐT Duy Tiên.

 

          Căn cứ thông tư số 21/2010/TT-BGDDT ngày 20 tháng 7 năm 2010 ban hành điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên .

           Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc tổ chức Hội thi “Giáo viên giỏi” cấp trường năm học 2016 - 2017.

          Thực hiện Kế hoạch năm học 2016-2017, trường THCS Yên Nam đã tổ chức Hội thi “ Giáo viên giỏi” cấp trường năm học 2016- 2017 và đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả của từng nội dung thi:

  1. Nội dung SKKN:

Sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá theo thang điểm 10 được 2 giám khảo chấm độc lập. Cụ thể:

- Số SKKN được chấm : 20

- Số SKKN đạt 6 điểm trở lên: 20

2. Nội dung thi kiểm tra năng lực:

          Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban ra đề. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập. Cụ thể:

          - Số giáo viên dự thi: 20

          - Số giáo viên đạt từ 8 điểm trở lên: 20

3. Nội dung thực hành giảng dạy:

  Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Sở Giáo dục và  Đào tạo quy định đối với cấp học theo công văn  945/SGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 8 năm 2015. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.

Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi và CBQLGD để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi. Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo.

* Tiết dạy tự chọn: 20 tiết . Trong đó:

          Xếp loại Giỏi: 09 tiết

          Xếp loại Khá: 11 tiết

* Tiết dạy bốc thăm: 20 tiết . Trong đó:

          Xếp loại Giỏi: 14 tiết

          Xếp loại Khá: 06 tiết

II. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

-  Số giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên giỏi cấp trường” năm học 2016 - 2017:  19/20 đ/c đạt tỉ lệ 95%.


                                                                       

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

 

 

 

 

Tác giả: Lê thị Huyền

Xem thêm

Giao lưu CLB tiêng Anh
Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Bài dạy minh họa