tin tức-sự kiện

Giáo dục giá trị sống - kĩ năng sống
MỤC LỤC MỞ ĐẦU PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN đỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN TRONG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG A. GIÁ TRỊ SỐNG I. GIÁ TRỊ, VĂN HÓA VÀ BẢN SẮC 1. Thế nào là giá trị, hệ giá trị, thang giá trị và chuẩn giá trị? 2. Mối quan hệ giữa giá trị với văn hóa và bản sắc II. GIÁ TRỊ SỐNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ SỐNG 1. Giá trị sống (hay giá trị cuộc sống) 2. Định hướng giá trị sống III. GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM VÀ GIÁ TRỊ NHÂN LOẠI 1. Các giá trị truyền thống 2. Các giá trị sống phổ quát của nhân loại B. KỸ NĂNG SỐNG I. MỘT SỐ THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG 1. Kỹ năng mềm và kỹ năng cứng 2. Kỹ năng sống và kỹ năng xã hội II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG ĐƯỢC NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 1. Kết quả nghiên cứu về giáo dục kỹ năng sống 2. Các loại mục tiêu kỹ năng sống hướng tới III. MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG 1. Giá trị sống là nền tảng để hình thành kỹ năng sống 2. Kỹ năng sống là công cụ hình thành và thể hiện giá trị sống PHẦN 2: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM SINH LÝ CỦA HỌC SINH A. ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ CỦA HỌC SINH THCS I. NHỮNG THAY ĐỔI VỀ MẶT SINH LÝ VÀ XÃ HỘI 1. Những thay đổi về mặt sinh lý – giai đoạn tuổi dậy thì 2. Sự thay đổi về mặt xã hội II. SỰ PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 1. Hình thành kiểu quan hệ mới của học sinh THCS 2. Hoạt động giao lưu tâm tình bè bạn 3. Đặc điểm tình cảm của học sinh THCS III. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THCS 2. Sự phát triển hứng thú, động cơ và thái độ học tập của học sinh THCS 3. Đặc điểm phát triển trí tuệ của học sinh THCS IV. TỰ Ý THỨC 1. Sự hình thành tự ý thức của học sinh THCS 2. Ý thức đạo đức của học sinh THCS B. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM SNH LÝ CỦA HỌC SINH THPT I. ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN CỦA HỌC SINH THPT 1. Đặc điểm phát triển thể lực của học sinh THPT 2. Nảy sinh cảm nhận về “tính chất người lớn” của bản thân 3. Sự phát triển tự ý thức 4. Sự hình thành thế giới quan II. ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 1. Đặc điểm hoạt động học tập của học sinh THPT 2. Sự phát triển tâm lý dưới ảnh hưởng của hoạt động học tập 3. Ý thức nghề nghiệp và sự chuẩn bị cho cuộc sống tương lai III. SỰ PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG TÌNH CẢM CỦA HỌC SINH THPT 1. Sự phát triển đời sống tình cảm 2. Sự phát triển các loại tình cảm 3. Sự phát triển tình bạn, tình yêu PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC I. CÁC CÁCH TIẾP CẬN TRONG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG 1. Hình thành định hướng giá trị sống 2. Đồng nhất hóa các giá trị sống 3. Hình thành thói quen hành vi đạo đức 4. Quan điểm và chiến lược hình thành thái độ và giá trị của Klausmeier & Goodwin II. LÀM THẾ NÀO ĐỂ DẠY CÁC GIÁ TRỊ VÀ KỸ NĂNG SỐNG? 1. Phương pháp mô hình mẫu 2. Phương pháp thuyết trình kết hợp với các phương pháp khác 3. Phương pháp động não 4. Phương pháp nghiên cứu tình huống 5. Phương pháp trò chơi 6. Phương pháp hoạt động nhóm 7. Phương pháp đóng vai 8. Phương pháp tưởng tượng/nội suy 9. Phương pháp bản đồ tư duy, sơ đồ hóa, mô hình hóa 10. Phương pháp trải nghiệm/thực hành III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VÀ KỸ NĂNG SỐNG 1. Xây dựng bầu không khí tâm lý thân thiện, gần gũi và cởi mở 2. Các hoạt động nhận diện giá trị sống và kỹ năng sống 3. Tổ chức thảo luận, chia sẻ các giá trị 4. Tổ chức hoạt động để học sinh thể hiện hiểu biết và cảm nhận về giá trị và kỹ năng sống một cách sáng tạo 5. Tổ chức các hoạt động thực tiễn IV. GỢI Ý VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG PHẦN 4: HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CHỦ ĐỀ 1: KỸ NĂNG TỰ NHẬN THỨC GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN CHỦ ĐỀ 2: HÌNH THÀNH SỰ TỰ TRỌNG CHỦ ĐỀ 3: KỸ NĂNG ĐỒNG CẢM CHỦ ĐỀ 4: KỸ NĂNG KIÊN CƯỜNG CHỦ ĐỀ 5: KỸ NĂNG TƯ DUY PHÊ PHÁN CHỦ ĐỀ 6: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH CHỦ ĐỀ 7: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT CHỦ ĐỀ 8: KỸ NĂNG KIÊN ĐỊNH CHỦ ĐỀ 9: KỸ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS CHỦ ĐỀ 10: KỸ NĂNG HỢP TÁC CHỦ ĐỀ 11: KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG/ THUYẾT PHỤC CHỦ ĐỀ 12: KỸ NĂNG THIẾT LẬP VÀ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ 13: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHỦ ĐỀ 14: KỸ NĂNG HỌC TẬP ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP PHẦN 5: TRÒ CHƠI, THƠ CA, THÔNG TIN HƯỚNG NGHIỆP SỬ DỤNG TRONG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ & KỸ NĂNG SỐNG A. MỘT SỐ TRÒ CHƠI GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VÀ KỸ NĂNG SỐNG B. GIÁ TRỊ SỐNG THỂ HIỆN TRONG THƠ CA VIỆT NAM C. PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CẦN CHUẨN BỊ CHO NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tác giả: thcsyennam

Xem thêm

Giao lưu CLB tiêng Anh
Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Bài dạy minh họa