tin tức-sự kiện

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019

KẾT THÚC THÀNH CÔNG HỘI THI GIÁO VIÊN

DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 – 2019

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019 và sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên về việc tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2018 – 2019, Trường THCS Yên Nam đã tổ chức Hội thi  “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2018 – 2019.

Hội thi là một hoạt  động chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần dưới sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên. Hội thi

đã tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. Đồng thời tạo khí thế thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua Hội thi, nhà trường  phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên trong trường, từ đó các giáo viên tích cực bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho của bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Hội thi  “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2018 – 2019 của trường THCS Yên Nam đã kết thúc thành công với kết quả như sau:

- Số lượng giáo viên đăng ký tham gia hội thi: 15 giáo viên 

- Số lượng giáo viên đủ điều kiện tham gia hội thi: 15 giáo viên.

- Số lượng giáo viên không đủ điều kiện tham gia hội thi: 0

- Số lượng giáo viên được công nhận là "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường năm học 2018 - 2019: 15 đồng chí.

          Sau đây là một số hình ảnh Hội thi:

Các đ/c làm bài dự thi năng lực:

Thực hiện bài dạy trên lớp:

Tác giả: BGH

Xem thêm

Giao lưu CLB tiêng Anh
Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Bài dạy minh họa