tin tức-sự kiện

Công văn V/v hướng dẫn học sinh ôn tập, tự học ở nhà trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

PHÒNG GD&ĐT TX DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS YÊN NAM

 

Số     /CV-THCSYN

V/v hướng dẫn học sinh ôn tập, tự học ở nhà trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Yên Nam, ngày 15 tháng 02 năm 2020

 

          Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Yên Nam

 

Thực hiện Công văn số 117/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Trường THCS Yên Nam yêu cầu cán bộ, giáo viên nhà trường hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 cụ thể như sau:

1/ Phạm vi thời gian:

Giáo viên giao bài tập cho học sinh trong thời gian 2 tuần từ 17/2/2020 đến hết tháng 2 năm 2020

2/ Mức độ kiến thức, năng lực, phẩm chất:

Hệ thống kiến thức trong cả học kỳ I tới thời điểm đã học học kỳ II năm học 2019 - 2020, có thể giao nhiệm vụ tự nghiên cứu, tìm tòi, mở rộng kiến thức mới một cách hợp lý.

3/ Hình thức:

- Giáo viên nhắn tin nội dung yêu cầu các bài tập, câu hỏi, nội dung sẵn có trong Sách hướng dẫn, gửi qua zalo nhà trường để nhà trường nhắn tin nhắn SMS cho PHHS.

- Đưa bài lên website nhà trường những môn học (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, KHTN, KHXH,…) cho học sinh tải về, tự học, tự ôn tập. Giao đồng chí Phó Hiệu trưởng phân công cụ thể giáo viên tiếp tục biên soạn tài liệu tự học và ôn tập theo môn, khối gửi nhà trường để đưa lên website.

- Ngoài ra, giáo viên tích cực giao bài tập qua email hoặc zalo nhóm/lớp/cá nhân học sinh, có yêu cầu thời gian nộp sản phẩm, giáo viên đánh giá kết quả và hồi đáp học sinh (yêu cầu nộp sản phẩm theo zalo cá nhân, không yêu cầu học sinh nộp sản phẩm lên nhóm, tránh tình trạng học sinh lấy bài của nhau để nộp); Khuyến khích giáo viên nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm dạy học trực tuyến khác để tương tác giao bài tập cho học sinh.

- Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi văn hóa: Giao thêm bài tập phù hợp cho học sinh của mình để tăng cường bồi dưỡng. Ngoài ra, riêng học sinh giỏi khối 9 dự tuyển thi cấp tỉnh, giáo viên phụ trách tích cực trao đổi, thảo luận với giáo viên trường THCS Nguyễn Hữu Tiến, cùng tham gia bồi dưỡng học sinh.

         4/ Yêu cầu:

         - Giáo viên báo cáo kết quả thực hiện bằng hình ảnh minh chứng qua nhóm zalo nhà trường định kỳ vào sáng thứ 2,4,6,Chủ nhật hằng tuần từ 17/2/2020 đến hết tháng 2 năm 2020.

         - Lãnh đạo trường tổng hợp kết quả báo cáo minh chứng bồi dưỡng học sinh giỏi khối 6,7,8, 9 để tập hợp báo cáo Phòng GD&ĐT.

 

         Trường THCS Yên Nam yêu cầu cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi gửi:

- Như kính gửi,

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo),

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Tác giả: BGH

Xem thêm

Giao lưu CLB tiêng Anh
Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Bài dạy minh họa