tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra

PHÒNG GD&ĐTTX DUY TIÊN

TRƯỜNG THCS YÊN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:       /KH-THCSYN

Yên Nam, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của

Virus Corona gây ra

 

 
 

 

 

 

          Thực hiện Công điện số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

          Công văn số 43/UBND-VP ngày 31/01/2020 của UBND huyện Duy Tiên về việc tham mưu thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

          Trường THCS Yên Nam xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra như sau:

          I. MỤC TIÊU:

          1. Mục tiêu chung:

- Chủ động dự báo, phát hiện sớm ca dịch đầu tiên. Xử lý kịp thời triệt để, không để bùng phát thành dịch lớn.

- Giảm tỷ lệ mắc và cấp cứu, điều trị người bệnh kịp thời, không có tử vong vì dịch; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh tới sức khỏe của CB-GV-NV, CMHS và học sinh.

          2. Mục tiêu cụ thể:

        - 100% học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.

- 100% học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong các nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe. 100% cơ sở giáo dục phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ măc bệnh.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

          II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          1. Công tác tổ chức, chỉ đạo

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo về công tác chủ động phòng chống dịch. Xác định rõ vai trò của lãnh đạo trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Huy động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và

CMHS tự giác và tích cực thực hiện các biện pháp chủ động phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Xã hội hóa công tác phòng chống dịch.

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch và  phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã Yên Nam trong triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch.

          2. Công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân trong các buổi ngoại khóa, chính khóa, trên trang website nhà trường, gửi tin nhắn đến PHHS;

          - Nâng cao kiến thức, thực hành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS về thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chủ động phòng chống các dịch bệnh trong cộng đồng. Nghiêm túc thực hiện Công điện số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

           - Giám sát chặt chẽ các ổ dịch được phát hiện kịp thời, xử trí triệt để không để dịch lây lan, tái phát. Sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với những dịch bệnh, nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc dịch bệnh, giảm thiểu tối đa những thiệt hại về kinh tế, văn hóa xã hội do bệnh dịch.

- Cán bộ y tế được tập huấn để nắm vững kiến thức, kỹ năng giám sát, xử lý dịch bệnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS nhằm nâng cao kiến thức thực hành các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, ATTP, chủ động phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng.

          3. Công tác giám sát, xử lý dịch

- Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hệ thống giám sát dịch với mục tiêu nhằm phát hiện sớm các ca dịch bệnh, xử lý kịp thời, triệt để, hiệu quả, đáp ứng trước mọi diễn biến của bệnh dịch không để dịch lan rộng.

- Phối hợp giữa nhân viên y tế, GVCN và nhân viên phụ trách chăm sóc học sinh phòng chống dịch trong việc phát hiện sớm, thông báo kịp thời ca dịch bênh để tổ chức xử lý dịch kịp thời.

- Tăng cường công tác theo dõi, giám sát tình hình và diễn biến của dịch bệnh ở các địa bàn giáp ranh, khu vực lân cận trường học để kịp thời tham mưu, cách ly không để dịch xâm nhập.

- Ứng dụng CNTT trong việc thống kê, giám sát số liệu dịch.

          4. Công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh

- Thực hiện tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch vào sáng thứ ba ngày 03/02/2020 và phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực trường học.

- Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona.

- Tổ chức các chiến dịch thu gom phế liệu, phế thải, chất thải, diệt bọ gậy, xử lý hóa chất, chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và phòng chống các dịch

bệnh khác trước và trong mùa dịch…

          5. Đảm bảo hậu cần cho công tác phòng chống dịch

- Phối hợp với trạm y tế xã Yên Nam chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, cơ số thuốc, hóa chất, sẵn sàng công tác cấp cứu và công tác xử lý dịch.

- Cập nhật các ca dịch đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo dịch chính xác và kịp thời theo quy định.

          6. Công tác kiểm tra

- Kiểm tra định kỳ: BCĐ phòng chống dịch, bệnh có kế hoạch định kỳ kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh tại nhà trường.

- Căn cứ vào tình hình diễn biến của quận và thành phố, BCĐ phòng chống dịch, an toàn thực phẩm tổ chức tự kiểm tra để kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch.

          III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

          1. Ban chỉ đạo phòng chống dịch

-  Kiện toàn BCĐ phòng chống dịch, xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona. Lập hồ sơ theo dõi dịch bệnh tại trường (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch, công tác y tế học đường trong nhà trường.

- Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho 100% giáo viên, cán bộ, công nhân viên và học sinh có kiến thức, thực hành đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

- Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp dịch bệnh trong trường học cho ngành y tế để kịp thời xử lý.

          2. Nhân viên y tế

- Tham mưu cho Lãnh đạo trường kiện toàn BCĐ phòng chống dịch, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona.

- Tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ, tổ chức triển khai công tác phòng dịch.

- Phổ biến các quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, các văn bản hướng dẫn thi hành luật.  Cập nhật các quy định, quy trình chẩn đoán, điều trị, phát hiện, giám sát và tham gia xử lý triệt để các ca dịch, ổ dịch bệnh truyền nhiễm, phác đồ điều trị các bệnh mới nổi có nguy cơ xâm nhập, kỹ năng truyền thông phòng chống dịch và công tác khai báo thông tin; tổng hợp báo cáo. Phối hợp tuyên truyền, giáo dục và vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chủ động phòng chống dịch bệnh.

- Thực hiện công tác kiểm tra việc triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch trong nhà trường.

- Phối hợp xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Thực hiện giám sát, phát hiện sớm, báo cáo kịp thời ổ dịch

theo quy định.

- Đảm bảo các chế độ trực dịch theo yêu cầu. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết.

- Giám sát, phát hiện sớm, báo cáo kịp thời khi có dịch theo quy định, không để dich bùng phát.

3. Các đoàn thể và tổ chức chính trị trong nhà trường

-  Phối hợp với nhân viên y tế trong việc chỉ đạo và chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng dịch trong nhà trường.

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS tích cực tham gia các chiến dịch vệ sinh môi trường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Thực hiện tổng vệ sinh lớp học, nhà trường vào sáng thứ bảy hàng tuần.

          IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

- Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống dịch theo nhiệm vụ được phân công.

- Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp dịch bệnh trong trường học cho Phòng GD&ĐT và y tế xã  để phối hợp xử lý dịch.

Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona của trường THCS Yên Nam. Yêu cầu CB-GV-NV, học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Duy Tiên (để báo cáo);

- Các tổ, bộ phận (để thực hiện)

- Website trường;                       

- Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Tác giả: BGH

Xem thêm

Giao lưu CLB tiêng Anh
Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Bài dạy minh họa