Giao lưu CLB tiêng Anh
Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Bài dạy minh họa
  

giới thiệu

TRƯỜNG THCS YÊN NAM – DUY TIÊN – HÀ NAM

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ.

1) Đặc điểm tình hình:

          - Tên đơn vị: Trường trung học cơ sở xã Yên Nam.

          - Địa điểm trụ sở chính: Thôn Trại Điệp Sơn, xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

          - Trường có 3 tổ trong đó có 2 tổ chuyên môn là Tổ Khoa học Tự nhiên và Tổ Khoa học Xã hội và Nhân văn; 1 Tổ Văn phòng.

          - Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 21 trong đó:

                   + Cán bộ quản lý: 2.

                   + Giáo viên: 16

                   + Nhân viên hành chính: 3

          - Tỷ lệ giáo viên chuẩn hoá 100%; trên chuẩn 13/16 = 81,3%

          - Số lớp: 9, số học sinh: 342.

          - Trường có 1 chi bộ đảng với 15 đảng viên, đạt tỷ lệ 71,4%.

          - Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Công đoàn trường với 21 công đoàn viên, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 5 đoàn viên, Liên đội TNTP Hồ Chí Minh với 342 Đội viên.

          - Những đặc điểm chính của địa phương: Xã Yên Nam nằm ở phía Nam huyện Duy Tiên, là xã giàu truyền thống cách mạng, yêu nước và hiếu học.Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành giáo dục huyện nhà, sự nghiệp giáo dục Yên Nam đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi: Quy mô trường, lớp ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương; kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS được giữ vững và nâng cao; chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực; công tác xã hội hoá giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh và có hiệu quả, việc xây dựng cơ sở vật chất được HĐND, UBND xã quan tâm, năm học 2018-2019 trường đã hoàn thành việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và được UBND tỉnh công nhận vào tháng 11/2018

- Những thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD - ĐT Duy Tiên, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Yên Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong xã, sự nhiệt tình ủng hộ của ban đại diện Hội cha mẹ học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn nghiệp vụ khá vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm đối với công việc. Đa số học sinh ngoan, có ý thức học tập.

- Khó khăn:

    - Số lượng giáo viên thiếu so với quy định (thiếu 1 giáo viên bộ môn Công nghệ, 1 giáo viên môn GDCD và 1 giáo viên Toán - Lý)

   - Một bộ phận không nhỏ học sinh ý thức học tập chưa cao, trình độ nhận thức chậm, số lượng học sinh con hộ nghèo và cận nghèo nhiều.

- Một số phụ huynh đi làm ăn xa, chưa quan tâm đến việc học tập và tu dưỡng đạo đức của con em mình.

2) Chức năng nhiệm vụ:

          Trường THCS Yên Nam có nhiệm vụ:

          - Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo dục phổ thông.

          - Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường.

          - Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vậng động học sinh trên địa bàn xã đến trường, quản lý học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

          - Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục THCS và phổ cập bậc trung học trong phạm vi xã Yên Nam.

          - Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

          - Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

          - Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

          - Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC.

Năm học 2018 - 2019 được xác định là năm học có ý nghĩa quan trọng, đây là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 Năm học thứ 6 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học trước, đồng thời tạo chuyển biến cơ bản trong việc khắc phục những mặt còn hạn chế, thầy và trò trường THCS Yên Nam đã cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể như sau:

1) Kết quả các mặt hoạt động của nhà trường:

     + Quy mô trường lớp ổn định 10 lớp với 335 học sinh, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 99,7%.

          + Chất lượng phổ cập giáo dục THCS được củng cố vững chắc và nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ thanh thiếu niên 15 - 18 tuổi tốt nghiệp THCS (2 hệ) đạt 100%.

          + Cùng với toàn ngành, nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, tham gia dạy học mô hình trường học mới đối với khối 6, 7, 8, 9 và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Việc đổi mới nội dung được gắn với đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

           + Tổ chức tốt hội thi GVDG cấp trường với 15 giáo viên tham gia, kết quả 15/15 đồng chí được công nhận“Giáo viên dạy giỏi cấp trường”, đạt 100%; có 5 giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện,  kết quả 4 đồng chí giáo viên được công nhận danh hiệu “Giáo viên giỏi cấp huyện”. Có 2 đồng chí tham gia thi hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện và đều đạt danh hiệu “giáo viên chủ nhiệm giỏi”.

          + Nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được coi là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, coi trọng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, làm tốt công tác giáo dục truyền thống tốt đẹp của quê hương Yên Nam anh hùng và lòng tự hào về nhà trường. Chất lượng dạy và học được nâng cao cả đại trà và học sinh giỏi.

          Cụ thể: - Kết quả xếp loại hạnh kiểm Tốt và Khá đạt  99,4%.

                      - Kết quả xếp loại học lực Giỏi và Khá đạt  45,2%.

          + Tham gia dự thi HSG cấp huyện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Toàn trường có 22 học sinh đạt giải: 2 Nhất; 3 Nhì; 7 giải ba; 10 giải KK.

          + Thi HSG cấp tỉnh có 3 học sinh tham gia, cả 3 HS đạt giải: 1 giải Ba và 2 giải KK

Xếp chung: HSG văn hóa xếp thứ 3/17 trường trong huyện

        - Kết quả thi Nghề phổ thông học sinh đỗ 100%, trong đó 95,9% đạt loại giỏi.

          - Kết quả xét tốt nghiệp THCS: Học sinh đỗ 90/90 = 100%. 

- Kết quả thi vào 10 THP có 61/66 em đỗ vào lớp 10 THPT đạt tỷ lệ 92,4%.

          + Tích cực xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống chuẩn mực, có năng lực chuyên môn vững vàng, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn thực hiện tốt cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm", cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Trong năm học đã bình xét 1 đ/c quần chúng ưu tú học lớp đối tượng đảng, qua đó tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ Đảng trong mọi hoạt động của nhà trường.

2) Kết quả các phong trào thi đua:

          Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch trong đó đề ra các tiêu chí thi đua cụ thể đối với các tập thể, cá nhân trong đơn vị. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt có hiệu quả, được tổng kết qua các đợt như 20/11, Sơ kết học kỳ I, Tổng kết năm học để tổng kết đánh giá và rút kinh nghiệm. Phong trào thi đua đã có tác dụng thiết thực, có hiệu quả trong mọi hoạt động của trường. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, kỷ cương, nền nếp được giữ vững.

          - Nhà trường đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”.

Trường Có 5/23 CBGV xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 17/23 viên chức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1/23 viên chức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; không có viên chức không hoàn thành nhiệm vụ; có 18/23 = 78,3% cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến", có 03 cán bộ, giáo viên được Chủ tịch UBND Huyện công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", 3 cán bộ, giáo viên được Chủ tịch UBND Huyện tặng giấy khen và không có cá nhân bị kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào.

- Công đoàn được Chủ tịch công đoàn Huyện tặng danh hiệu “Công đoàn vững mạnh”

Trong nhiều năm qua trường THCS Yên Nam  luôn luôn là một tập thể đoàn kết, nhất trí, gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương. Thường xuyên tuyên truyền, vận động các em học sinh, các bậc phụ huynh và toàn thể nhân dân cùng thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường. Chính vì vậy năm học 2018 - 2019 nhà trường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG

NĂM HỌC 2019 - 2020

1. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong nhà trường; chú trọng giáo dục năng lực, phẩm chất, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, với cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh.

3. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh.

4. Tổ chức và tham gia tích cực hiệu quả các cuộc thi theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam và chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Duy Tiên; tăng cường hội thảo cấp trường, cụm trường, cấp huyện với nội dung thiết thực.

5. Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo nâng cấp cơ sở vật chất, xây nhà tập đa năng phục vụ cho công tác dạy và học đạt kết quả tốt.

                                                                 Yên Nam, ngày 3 tháng 9 năm 2019

                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                   Nguyễn Thị Thu Hương