Giao lưu CLB tiêng Anh
Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Bài dạy minh họa
  

Tổ chức

  • Tổ khoa học xã hội và nhân văn

  • Địa chỉ: THCS Yên Nam
  • Email: thcsyennamdt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513838693
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Văn Sĩ
Vị trí: Tổ trưởng
Email: tvsi78c2yn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0917151278
2
Họ tên: Nguyễn Thị Kim Oanh
Vị trí: tổ phó
Email: ntkoanh77c2yn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0123456635
3
Họ tên: Lê Thị Quyên
Vị trí: GV
Email: ltquyen79c2yn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0983899519
4
Họ tên: Đỗ Thu Hiền
Vị trí: GV
Email: dthien80c2yn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0986882264
5
Họ tên: Dương Thị Thúy Hằng
Vị trí: GV
Email: dthhang76c2yn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0940610115
6
Họ tên: Trịnh Lan Anh
Vị trí: GV
Email: tlanh77c2yn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0942904003
7
Họ tên: Trần Kim Hải
Vị trí: GV
Email: tkhai86c2yn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0917872157
8
Họ tên: Trần Thị Kim Hà
Vị trí: GV
Email: ttkha82c2yn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0972449198
9
Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Loan
Vị trí: GV
Email: ntnloan83c2yn@gmail.com
Điện thoại: 0928128026
10
Họ tên: Trần Thị Thúy Vân
Vị trí: GV
Email: tttvan68c2yn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01658311464
11
Họ tên: Vũ Thị Tâm
Vị trí: GV
Email: vttam80c2yn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0915017166
12
Họ tên: Nguyễn Thị Hường
Vị trí: GV
Email: nthuong84c2yn@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0986028684