Giao lưu CLB tiêng Anh
Khai giảng năm học 19-20
Lễ dâng hương báo công năm học 2014-2015
Ngày hội đến trường 2017
Bài dạy minh họa
  

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
2/2020
Các van bản chỉ đạo của PGD trong công tác phòn... Chi tiết
2020-02-01
2/2020
Các c/v của sở GD&ĐT về dịch bệnh Covid19 ... Chi tiết
2020-02-01
2/2020
Các c/v của UBND thị xã về công tác phòng chống... Chi tiết
2020-02-01
2/2020
Các c/v của UBND tỉnh về công tác phòng chống d... Chi tiết
2020-02-01
260 BGD&ĐT
so260/BGDT-GDTC V/v hướng dẫn phòng chống dịch b... Chi tiết
2020-02-01
138/CT-BGDĐT
Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sá... Chi tiết
2019-01-18
32/2018/TT-BGDĐT
Ban hành chương trình Giáo dục phổ thông... Chi tiết
2018-12-26
4530
Hướng dẫn đánh giá GV... Chi tiết
2018-10-01
CV 4529
Hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng... Chi tiết
2018-10-01
Số: 20/2018/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GI... Chi tiết
2018-08-22
Số: 18/2018/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về kiểm định chất ... Chi tiết
2018-08-22
Số: 14/2018/TT-BGDĐT
THÔNG TƯ Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng c... Chi tiết
2018-07-20
Công văn đổi mới SHCM
s6: 445!-/scDDr-cDrrH V/v chi dao ti6p tuo d6i mOi sinh hoat... Chi tiết
2016-10-04
Phân phối chương trình năm học 2018-2019
Phân phối chương trình năm học 2018-2019... Chi tiết
2016-08-18
Hướng dẫn trường kết nối
Hướng dẫn trường kết nối... Chi tiết
2015-11-03
Danh sách tài khoản sổ điểm trực tuyến
Danh sách tài khoản sổ điểm trực tuyến... Chi tiết
2015-10-07
Công văn 945 HD đánh giá xếp loại giờ dạy của GV
Công văn 945 HD đánh giá xếp loại giờ dạy của... Chi tiết
2015-08-03
Phân phối chương trình các môn
Phân phối chương trình các môn... Chi tiết
2011-10-04
THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠ... Chi tiết
2010-07-20
Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung... Chi tiết
2007-04-02