tin tức-sự kiện

Đại Hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng ngày 23/03/2019 Tại văn phòng trường tiểu học Đạo Lý, được sự chỉ đạo của chi bộ, sự nhất trí của BCH đoàn xã, chi đoàn trường Tiểu học Đạo Lý đã tổ chức Đại hội Đoàn năm học 2018-2109

  Đại hội đã bầu ban chấp hành chi đoàn mới gồm 3 đồng chí:
1.Đ/c Dương Thị Thanh Nga - Bí thư chi đoàn
2.Đ/c Phan Thị Tuyết
3.Đ/c Nguyễn Thị Nụ.
Đại hội đề ra:
 
A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động 'Tuổi trẻ Lý Nhân thi đua làm theo lời Bác'. Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, nâng cao ý thức công dân gắn với thực hiện nếp sống văn hoá trong trường học.

2. Xây dựng, phát hiện, nhân rộng những tấm gương thanh niên, học tập và làm theo lời Bác; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các ngày Lễ, kỷ niệm của đất nước, dân tộc gắn với việc triển khai tổ chức có hiệu quả chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

3. Tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội;

4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, chất lượng đoàn viên theo hướng đổi mới mạnh mẽ  tổ chức và phương thức hoạt động gắn chặt với việc triển khai sáng tạo chương trình rèn luyện đoàn viên để có được lực lượng vững mạnh cho Đảng.

5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hóa, đặc biệt nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi đoàn, Liên chi Đoàn.

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Công tác giáo dục:             

-  Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động ”Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong học sinh, sinh viên; Tổ chức học tập, nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”.

-. Triển khai rộng rãi chương trình 'Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh' gắn với các tấm gương tiêu biểu có đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhân các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng; tổ chức đồng loạt chương trình giao lưu Thắp sáng ước mơ dịp Lễ hội khai giảng năm học 2018-2019, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- . Tham gia tổ chức tốt sinh hoạt chính trị đầu năm học.

-  Thường xuyên tìm tòi , học hỏi kinh nghiệm của đông nghiệp để nâng cao trình độ phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như các hoạt động khác.

-  Tổ chức tốt các hội diễn, các chương trình văn hóa, nghệ thuật cho học sinh chào năm học mới,trong các dịp lễ kỷ niệm như 8 – 3, 20 – 11….

- . Tiếp tục tuyên truyền, phối hợp tổ chức tốt các diễn đàn phòng chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, làm gì để nâng cao và đảm bảo chất lượng giáo dục

 

Tác giả: Vũ Thị Quỳnh Hoa

Xem thêm

Ngày sách Việt Nam
Những việc học sinh và phụ huynh cần làm khi trở lại trường
Hướng dẫn thi olympic toán 5 vòng 7_2015-2016
Học sinh Đạo Lý vui tết Trung thu 2014
Hướng dẫn giải Violympic toán 5 vòng 6_2015-2016