Ngày sách Việt Nam
Những việc học sinh và phụ huynh cần làm khi trở lại trường
Hướng dẫn thi olympic toán 5 vòng 7_2015-2016
Học sinh Đạo Lý vui tết Trung thu 2014
Hướng dẫn giải Violympic toán 5 vòng 6_2015-2016
  

Tổ chức

  • Đoàn thanh niên

  • Địa chỉ: Tiểu học Đạo Lý
  • Email: c1daoly@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 874326
TT Thông tin
1
Họ tên: Phan Thị Tuyết
Vị trí: Bí Thư đoàn trường
Email: tuyet@gmail.com
Điện thoại: 0989123456
2
Họ tên: Lương Thị Hồng Hương
Vị trí: BCH chi đoàn
Email: huong88@gmail.com
Điện thoại: 1234567
3
Họ tên: Nguyễn Thị Nụ
Vị trí: BCH đoàn trường
Email: nu@gmail.com
Điện thoại: 2345678
4
Họ tên: Nguyễn Thị Tho
Vị trí: Nhân viên hành chính
Email: tho@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0913226595
5
Họ tên: phan Thị Lan
Vị trí: Giáo viên Tiếng Anh
Email: lan@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0988623709
6
Họ tên: Dương Thị Thanh Nga
Vị trí: Giáo viên âm nhạc
Email: Nga@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0988265233